مجله کیان مجله کیان discussion


252 views
نسخه های کیان

Comments Showing 1-9 of 9 (9 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

خرس سلام تا الان دو شماره از کیان را آماده کرده ام که با مراجعه به این آدرس ها می توانید ببینید

----------------

کیان شماره 35
http://www.4shared.com/file/79053665/...

---------------------

کیان شماره 48
http://www.4shared.com/file/80488506/...

message 2: by Mohbobeh (new)

Mohbobeh Mousavi سلام
ممنون به خاطر نسخه های کیان . شما احتمالا نسخه های کتاب جمعه را ندارید ؟


message 3: by veysabadi (new)

veysabadi مهربانیت فقط به اسم نیست اخوی


message 4: by veysabadi (new)

veysabadi اما نسخه ها پریده


message 5: by Parastoo (new)

Parastoo Mohbobeh wrote: "سلام
ممنون به خاطر نسخه های کیان . شما احتمالا نسخه های کتاب جمعه را ندارید ؟"


سلام.
دورهٔ کامل کتاب جمعه این‌جا آن‌لاین شده است:
irpress.org


message 6: by AMIN (new)

AMIN نیست که


message 7: by Mohbobeh (new)

Mohbobeh Mousavi Parastoo wrote: "Mohbobeh wrote: "سلام
ممنون به خاطر نسخه های کیان . شما احتمالا نسخه های کتاب جمعه را ندارید ؟"

سلام.
دورهٔ کامل کتاب جمعه این‌جا آن‌لاین شده است:
irpress.org"


مرسی ممنون.


message 8: by Mohamad (new) - added it

Mohamad با عرض سلام احترام.
لطفا اگر دوستان در مورد دانلود نسخ مجله کیان اطلاع دارند، راهنمایی بفرمایند
متشکرم


message 9: by ali (new)

ali ammari از دوستان کسی ارشیو شهروند امروز نداره؟
ممنون


back to top