عاشقانه هاي پاك- Pure Love discussion

147 views
عشق يعني-Love is... > كوتاه ولي عاشقانه

Comments Showing 1-20 of 20 (20 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by mehrdad (new)

mehrdad (mehrabun) | 826 comments Mod
در اين تاپيك مي خواهيم سعي كنيم
در يك خط جملات عاشقانه و مفيد بنويسيم

دقت فرماييد فقط تا يك خط نه بيشتر

دوستدارتان مهرداد


message 2: by mehrdad (new)

mehrdad (mehrabun) | 826 comments Mod
عشق همان لحظه ايست كه بي ادبانه و بي اعتنا در آن توقف كرده اي


♀☻ஆ(¸.•'´Pal2aSt0o `'•.¸) | 61 comments رنگ سرخ باریدن همان نگاه پربار عشق است.


message 4: by Reza (new)

Reza (aseman_569) | 651 comments عشق چیز خوبیه


message 5: by Reza (new)

Reza (aseman_569) | 651 comments عشق مثل يك گنجشك ميمونه اگه محكم بگيرش ميميره اگه اروم بگيرش ميپره پس يک طوري بگيرش كه توي دستت بخابه


message 6: by venos (new)

venos | 35 comments عشق جامی است که آنرا سر میکشیم بی آنکه بدانیم شراب است یا زهر و در هر دوحالت هنگام نوشیدن آن حس خوبی داریم


message 7: by mehrdad (new)

mehrdad (mehrabun) | 826 comments Mod
عشق آن چيزي كه فكر مي كني نيست بلكه آنچيزي است كه انتظار آن را نداريم
message 8: by Ghasedak (new)

Ghasedak | 173 comments Reza wrote: "عشق مثل يك گنجشك ميمونه اگه محكم بگيرش ميميره اگه اروم بگيرش ميپره پس يک طوري بگيرش كه توي دستت بخابه"

واقعا راست میگی
من از ترس اینکه بپره محکم گرفتمش مرد!


message 9: by Bita (new)

Bita | 507 comments اگر می دانی در این جهان کسی هست که

با دیدنش رخسارت تغییر می کند

و صدای قلبت آبرویت را به تاراج می برد؛

مهم نیست که او مال تو باشد.

مهم این است که فقط باشد؛

زندگی کند؛ لذت ببرد و نفس بکشد.message 10: by ArEzO.... (new)

ArEzO.... Es عشق شیریست قوی پنجه
که می گوید فاش
هرکه از جان بگذرد
بگذرد از بیشه ءما


message 11: by سین (new)

سین میم (sarehmoosavi) | 3 comments عشق يعني عشق ...ا


message 12: by Reza (new)

Reza (aseman_569) | 651 comments Sareh wrote: "عشق يعني عشق ...ا"

زیبا...


message 13: by Elnaz (new)

Elnaz (elnaz_kh) | 7 comments Friends..... ..
They love you,
but they are not your lover
They care for you,
but they are not from your family
They are ready to share your pain,
but they are not in your blood relation.
They are........FRIENDS! !!!!
True friend...... .
Scolds like a DAD..
Cares like a MOM..
Teases like a SISTER..
Irritates like a BROTHER..
And finally loves U more than a LOVER.


message 14: by Jalil (new)

Jalil (behzadaryan) | 38 comments می گن خدا به هر کسی به اندازه ی دلش می ده ببین دل من چقدر بزرگه که تو رو به من داده


message 15: by Jalil (new)

Jalil (behzadaryan) | 38 comments : قبل از اینکه به کسی بگی دوست دارم خوب فکراتو بکن چون شاید چراغی در دلش روشن کنی که خاموش کردنش...........به خاموش شدن او بیانجامد


message 16: by Ali (new)

Ali Baba (alibaba) | 16 comments خاطرم نیست !!!تو از بارانی یا که از نسل نسیم!!!هر چه هستی ، گذرا نیست هوایت!!!فقط آهسته بگو.....به دلم می مانی....!!!!


message 17: by Ali (new)

Ali Baba (alibaba) | 16 comments دلتنگ همه چیزم از صدای پر از
مهربانیت گرفته تا احساس
نفس های عاشقانه ات.
عاشق تر از همیشه در انتظارتم ای
...معنای عشق برای من...


message 18: by Sara (new)

Sara | 34 comments وای چقدر دلم براش تنگه
خیلی خیلی تنگه
بیشتر از همیشه عاشقشم
افسوس


message 19: by Ali (new)

Ali Baba (alibaba) | 16 comments تنها عشق با غرور زيباست ولي اگر عشق را به قيمت فرو ريختن ديوار غرور گدايي كني... آن وقت است كه ديگر عشق نيست صدقه است


message 20: by Ali (new)

Ali Baba (alibaba) | 16 comments نگاهم را به باد خواهم سپرد

هنوز هم ایمان دارم

در این عصر تنهایی

او از کنار خانه ات خواهد گذشت

شاید نگاهم

در پیچش نگاهت ماندگار شد


back to top