حميد مصدق discussion

26 views
پيشنهاد

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by fatemeh (last edited Aug 25, 2016 02:07PM) (new)

fatemeh kashefi (someone_fa) | 2 comments سلام به همه دوستان
از اينكه اينجا بين دوستداران اشعار استاد مصدق هستم، خيلي خوشحال ام، چون من هم مثل آقاي "سيناسياوش" حميد مصدق رو مظهر عشق و محبت در شعر نو مي‌دونم.

دوستان خوبم يك پيشنهاد مي‌خواهم بدم و از همگي مي‌خواهم كه نظرشون رو اعلام كنند. من خودم هراز چندگاهي به قطعه هنرمندان بشهت زهرا سر مي‌زنم و عرض ارادات خدمت همه استادان عزيزي كه اونجا هستند، مي‌كنم (استاد مشيري، مصدق، باستاني پاريزي و ...) ولي مي‌خواستم پيشنهاد بدهم كه يك زمان مناسب براي اين كار در نظر بگيريم، مثلاً سالروز تولد آقاي مصدق (10 بهمن ماه كه البته هنوز زمان تا اون موقع زياد است) و همه دوستاني كه امكان حضور دارند دور مزار ايشون جمع بشيم و به بهترين نحو خاطره اين عزيزان رو زنده كنيم.

اگر فقط يك دفعه به اونجا سر زده باشيد، مي‌بينيد كه مردم چه بيخيال از روي مزار اين عزيزان عبور مي‌كنند و وقتي امثال من كه بر مزار اين عزيزان مي‌نشينيم و فاتحه مي‌خوانيم، با چه تعجبي نگاه مي‌اندازند


نكته آخر اينكه هدف من فقط يك حضور دسته‌جمعي از دوستداران ايشون هست، اگر هركس پيشنهاد بهتري داره حتماً ابراز كنه

فاطمه


message 2: by Nasrin (new)

Nasrin | 3 comments پیشنهاد خیلی خوبیه


message 3: by Saeedeh (new)

Saeedeh mosavi | 1 comments خيلي عاليه
حيف كه نمي تونم اونجا باشم
ولي پيشنهاد عاليه دادي


back to top