بنان discussion

6 views
اولین فعالیت

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by fatemeh (last edited Aug 25, 2016 02:07PM) (new)

fatemeh kashefi (someone_fa) | 2 comments سلام به همه دوستان
من دوتا از آثار استاد رو واقعاً دوست دارم. مسلماً تمام آثار ايشون از آثار فاخر موسيقي ما هستند ولي به نظر من

1. كاروان (كه به قول بعضي‌ها خود استاد بنان گفته اند كه اين اثر رو به عنوان اثر ماندگار براي بعد از فوت خودشون كار كرده اند
2. بوي جوي موليان كه با همراهي خانم مرضيه خونده شده
....
يك اثر هم كه واقعاً مطمئن هستم همگي طرفداران موسيقي اصيل ايراني نسبت بهش ارادت دارند، "تا بهار دلنشين" هست
....
يكي ديگه هم هست كه الان حضور ذهن ندارم، بعداًمي يام اضافه مي كنم


message 2: by Mahshid (last edited Aug 25, 2016 02:09PM) (new)

Mahshid | 4 comments Mod
بوی جوی مولیان
امد
امدی جانم به قربانت
روز ازل
البته همه اثار استاد زیبا ودلنشین هستند


message 3: by fatemeh (new)

fatemeh kashefi (someone_fa) | 2 comments سلام، اوني كه مي‌گفتم يادم رفته روز ازل بود
من هم اينو خيلي دوست دارم.
:)


back to top