به كودكی كه هرگز زاده نشد به كودكی كه هرگز زاده نشد discussion


43 views
یک جهان بینی متفاوت

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by زهرا (last edited Aug 25, 2016 02:06PM) (new) - rated it 2 stars

زهرا . دیدگاه های جالبی داشت...

جهان بینی جالبی رو هم ارائه می کرد...


tahere nejat يك كتاب زيبا با يك نگاه جديد
روي من شيوه ي تفكر نويشنده خيييييييييلي تاثير گذاشت
تاثير ماندگار
this books is excellent.


Oveis خیلی حس خوبیه که ببینی یکی دیگه اون ور دنیا به زندگی همونطوری نگاه می‌کنه که تو نگاه می‌کنی.
باید یک بار دیگه این کتاب رو بخونم. دلم واسه این حس تنگ شده شدیدا. :)


back to top