حميد مصدق discussion

53 views
دوباره با من باش

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Izi (last edited Aug 25, 2016 02:02PM) (new)

Izi | 1 comments Salam , khaastam in she're mosadeghe aziz ro dar edameye " az jodayi ha " benevisam nashod ... inja minevisam :

دوباره با من باش
پناه خاطره ام
اي دو چشم روشن باش
.
هنوز در شب من آن دو چشم روشن هست
اگر چه فاصلهء ما ...
چگونه بتوان گفت ؟
- هنوز با من هست
.
كجايي اي همه خوبي
تو اي همه بخشش
چه مهربان بودي وقتي كه شعر ميخواندي
چه مهربان بودي
- وقتي كه مهربان بودي
.
چگونه نفس ترا در حصار خويش گرفت
تو ، اي كه سير در آفاق روح ميكردي
چه شد
چه شد كه سخن از شكست مي گويي
تو ، اي كه صحبت
فتح الفتوح ميكردي
.


message 2: by fatemeh (last edited Aug 25, 2016 02:07PM) (new)

fatemeh kashefi (someone_fa) | 2 comments من ندانم که کیم
من فقط می دانم
که تویی
شاه بیت غزل زندگیم

من اين شعر استاد مصدق رو تقديم مي‌كنم به وجود نازنين و بي‌رياي خودشون، به خاطر حس لطافت، عشق، محبت و پاكيي كه من از تك تك شعرهاي ايشون مي‌گيرم.


back to top