Mongolian Readers discussion

21 views
Group Reading > 2012 оны 3 сарын уншлагын танхим

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Saikhnaa (new)

Saikhnaa Ch (saixan) | 131 comments Анх удаа сэдэв нээж байна. 3 сард сонирхолтой ном уншиж мэдлэгээ тэлэхийг уншигчдаа хүсье.


message 2: by Ganzo (new)

Ganzo (ganzorigd) | 8 comments Баярлалаа, 3-р сард бизнесийн буюу өөрийгөө хөгжүүлэх чиглэлийн ном уншихаар шийдсэн байгаа


message 3: by Undrakh (new)

Undrakh | 24 comments Amy Tan - Bonesetter's Daughter уншиж эхэлсэн , миний огт мэдэхгүй ертөнцийн тухай юм шиг мэдрэмж төрөөд байгаа , эхлэнгүүтээ л маш өвөрмөц !


back to top