داستان كوتاه discussion

52 views
ناگهان / سید مهدی موسوی

Comments Showing 1-10 of 10 (10 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments .
.


ناگهان زنگ می‌زند تلفن، ناگهان وقت ِرفتنت باشد

مرد هم گریه می‌کند وقتی، سر ِمن روی دامنت باشد

بکشی دست روی تنهایی‌ش، بکشد دست از تو و دنیات

واقعا عاشق خودش باشی، واقعا عاشق تنت باشد

روبرویت گلوله و باتوم، پشت سر خنجر رفیقانت

توی دنیای دوست داشتنی!!، بهترین دوست، دشمنت باشد

دل به آبی آسمان بدهی، به همه عشق را نشان بدهی

بعد،در راه دوست جان بدهی، دوستت عاشق زنت باشد!‏

چمدانی نشسته بر دوشت، زخمهایی به قلب مغلوبت

پرتگاهی به نامِ آزادی، مقصد ِراه آهنت باشد

عشق مکثی‌ست قبل ِبیداری، انتخابی میان ِجبر و جبر

جام ِسم توی دست لرزانت، تیغ هم روی گردنت باشد

خسته از «انقلاب» و «آزادی»، فندکی درمیاوری، شاید

‏«‏هجده تیر» ِبی سرانجامی، توی سیگار ِ«بهمنت» باشد


سید مهدی موسوی


message 2: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments شاهین نجفی هم این شعر رو جدیدن خونده
من پیشنهاد می‌کنم دانلود کنید


message 3: by [deleted user] (new)

زیبا به وسعت تمام غمهای دل‌ من. "دوستت عاشق زنت باشد" چه نزدیک به دانستهای من! "عشق مکثی ‌ست قبل بیداری، انتخابی میان جبر و جبر" منتظر بودم یکی اینو بخونه.

این سیگار بهمن داره منو می‌کشه، همه‌جا هست کاش که اینجا هم بود!!

مرسی‌ صالح جان


message 4: by Sal (last edited Mar 01, 2012 10:47AM) (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments Mohsen Sad wrote: "لینک می دی؟"

من ازینجا دانلود کردم
شعر آهنگ آخرش هم سروده‌ی دکتر موسویه
بقیه‌ی تراک‌ها رو چک نکردم هنوز

http://www.sharcloob.blogfa.com/


message 5: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments Roya wrote: "

این سیگار بهمن داره منو می‌کشه، همه‌جا هست کاش که اینجا هم بود..."


:)
به این می‌گن تبلیغ ناخواسته


message 6: by [deleted user] (new)

Saleh wrote: "Roya wrote: "

این سیگار بهمن داره منو می‌کشه، همه‌جا هست کاش که اینجا هم بود..."

:)
به این می‌گن تبلیغ ناخواسته"


دوست دارم تبلیغاتت را صالح جان، ادامه بده.


message 7: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments Mohsen Sad wrote: "از کجا؟
پس کو لینک بهمن خان؟"


عی بابا
حواس نیست محسن
ادیت شد


message 8: by mohammad (new)

mohammad (irani_1313) | 1522 comments ممنون صالح


message 9: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
لینک کامل آلبوم هیچ هیچ هیچ
شاهین نجفی
10/12/90

http://wikiseda.com/album.php?id=4143


message 10: by [deleted user] (new)

Behzad wrote: "لینک کامل آلبوم هیچ هیچ هیچ
شاهین نجفی
10/12/90

http://wikiseda.com/album.php?id=4143"


مرسی‌ بهزاد جان از لینک، کار منو راحت کردید. گرچه آهنگ عجیبی‌ بود شاید برای من که تا بحال شاهین نجفی نشنیده بودم. به نظر میاد که آقای نجفی هم مثل من در جمله "دوستت عاشق زنت باشد" مانده چون بیشتر از چند بر تکرارش می‌کند.


back to top