داستان كوتاه discussion

32 views
نوشته هاي كوتاه > داستان از همون جونور-2

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Kourosh (new)

Kourosh | 389 comments گفت نمی نویسه ولی نوشت کسی بهش اصرار نکرد که بنویسه آن قدر نیاز واحتیاج هست که کسی به کسی التماس نمیکنه که بنویس نوشتی نوشتی ننوشتی به درک به جهنم .گفت دیگه چت نمیکنه ولی کرد کسی بهش نگفت بیا چت کن قد حداقل 10-20 تا طویله آدم هست که هر کسی با هر کسی خواست میتونه چت کنه .آدم پیدا شه چه نیازی به جونوره اصلا مگه جونور بودن هنره.گفت دیگه فلان جا نمیرموفلانیو فلانیهارو نمیبینم و...ولی همش حرفه بدون اینکه بخواد خیلی اتفاقها میفته خیلی جاها میره خیلی هارو میبینه و شاد میشه غمگین میشه وشاگین میشه و غر میزنه ومیگه خاک تو سرتون و میشنوه که بهش میگن خاک تو سرتو...وگاهیم میخندهو خنده رو تا ته نرفته میفهمه خنده به جایی نبوده. همین قدربهتون ازش گفتم بستونه داستان کوتاه تموم شدولی جونور هنوز زنده س هنوز از مغزش اتصالاتی به زبونش و دستاش و خیلی جاهاش هست ولی داستان تموم شده ومن راویم و هر موقع بخوام تمومش میکنم فکر میکنین کی داستانام قشنگ میشه و قشنگ تموم میشه؟ا میگی داستانه دیگه قشنگ تمومش کن! نه نمیخوام داستانهام فعلا تا حالا حالاها باید زشت تموم بشه .داستان قشنگ میخوای؟لازم نیست بگردی پره برو تو اینترنت بگرد تو کتابخونه جوونها بگرد البته امیدوارم چیزهایی اون لابلا پیدا نکنی که شوکه بشی.برو توکتابفروشیو نیشتو تا گوشت باز کن بگو داستان قشنگ میخوام یک داستانهای قشنگی بهت نشون بدن که خر در علف شی اگه نیشتو بیشتر باز کنیو داستانهای قشنگ تر بخوای... اگه ناراحت بشی باید مواظب خودت باشی یا بلافاصله تغییر موضع بدی و نشون بدی که خیلی عاقل و یا خیلی شادی <نه ببخشید یعنی احمقی از خودت نشون بدی .یا اصلا خودت بشی 10 تا داستان قشنگ واسه100 نفر ولی من نیستم کور خوندی اگه بخوای از من داستان قشنگ بخونی ما به این راحتی ها براتون لالایی نمیگیم لالایی نگفته خوابین.میپرسین باید چیکار کنین؟بگذریم آخه خیلی حرف گوش کنیم؟حرف گوش کنم باشیم زیادی حرف گوش کنیم تعادل نداریم دیگه.داستانهای من جهنمیه طلبکارم نباش چون طلبکارتر زیاده از جمله منو جونور داستان.اگه بیرون این نوشته هاهم جهنمه پس من و این نوشته ها هم جزوزندگیتونه اگه هم بیرون بهشته یا برزخه براتون آرزوی شادی و موفقیت میکنم.فحشتون میدمو لعنتتون میکنم ولی دوستون دارم بترسین از چاپلوسانی که بامداد تا شام نوکرم چاکرم میکنن در واقع صندلی را از زیر پایتان میکشندوچنان دارتان میزنند که خود نمیفهمید


message 2: by [deleted user] (new)

نمي دونم چرا هيچ وقت نمي تونم

با كسي كه تو پروفايلش خودشو خوب معرفي نكرده

عكس هم نذاشته

خوب ارتباط بذارم و نوشته هاشو بخونم

فكر مي كنم خيلي ها مثل منند
message 3: by Kourosh (new)

Kourosh | 389 comments شخصی که اطلاعات ابتدایی از من می خواد تو پروفایلم متوجه میشه چی صدام میکنن متوجه میشه از چه نویسنده هایی خوشم میاد و با خواندن چند خط از نوشته هام ونقل قولهام خیلی چیزها از من دستگیرش میشه عکس هم نگذاشتم دلیلش اون چیزی نیست که شما ممکنه فکر کنین ولی سعی میکنم به خاطر شما و نظر شما عکس هم بگذارم و در ضمن به واسطه مکان شغلی و شغلم کاملا در دسترسم و متاسفانه فعلا ساکن تهرانم نه مازندران و کسی فکر نکنه که میخوام از تهران تعریف کنم متاسفانه خیلی از افرادی مثل ما آرزوی جایی خارج تهران را دارند ولی منظور این بود که من در دسترسم و معرفی شده شاید هم من اشتباه میکنم


back to top