داستان كوتاه discussion

113 views
قاصدک، با صدای استاد محمدرضا شجریان، شعر مهدی اخوان ثالث

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

MahtaBi KhaNooM | 1782 comments قاصدک هان! چه خبر آوردی؟
از کجا وز که خبر آوردی؟
خوش خبر باشی، اما، ‌اما
گرد بام و در من
بی ثمر می گردی
انتظار خبری نیست مرا
نه ز یاری، نه ز دیار و دیاری، باری
برو آنجا که بود چشمی و گوشی با کس
برو آنجا که تو را منتظرند
قاصدک!
در دل من همه کورند و کرند
دست بردار ازین در وطن خویش غریب
قاصد تجربه های همه تلخ
با دلم می گوید
که دروغی تو، دروغ
که فریبی تو، فریب
قاصدک هان! ولی … آخر … ای وای
راستی آیا رفتی با باد؟
با توام، ای! کجا رفتی؟ ای!
راستی آیا جایی خبری هست هنوز؟
مانده خاکستر گرمی، جایی؟
در اجاقی طمع شعله نمی بندم، خردک شرری هست هنوز؟
قاصدک!
ابرهای همه عالم شب و روز
در دلم می گریند

قاصدک، با صدای استاد محمدرضا شجریان، شعر مهدی اخوان ثالث و آهنگسازی و سنتور استاد پرویز مشکاتیان

دانلود کنید

http://ali.baratian.ir/wlms/wp-conten...

منبع:
http://ali.baratian.ir/wlms/?p=32


message 2: by ArEzO.... (new)

ArEzO.... Es | 1252 comments به دوباره شنيدنش مي ارزد
اينبار با ياد كردن مهتابي عزيزم گوش مي كنم


message 3: by Elnaz (new)

Elnaz | 326 comments مرسي مهتابي جان
انتخاب هاي زيبايي مي كني


message 4: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments قاصدک

از بهترین شعرهاست.
نظیر نداره.


back to top