داستان كوتاه discussion

90 views

Comments Showing 1-12 of 12 (12 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Behzad, دیوونه (last edited Dec 09, 2009 12:48AM) (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
Can you solve it?


1=5
2=25
3=125
4=625
5=..?

message 2: by Behzad, دیوونه (last edited Dec 02, 2008 08:32AM) (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
answer


the answer is : 1
why ?
because of the first line:
1=5message 3: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
Moral result:


don't complicat simple problems in life


message 4: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
هروقت مثه اين روزا زندگي رو زياد جدي مي گيرم
يه نگاهي به اين مي كنم و به حماقت هام مي خندم


message 5: by Maryam (new)

Maryam (maryammmmmmm) complicate
بالاخره نوشتن انگلیسی تو این گروه مجاز هست یا نه؟


message 6: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
دوست عزيز ممنون از اينكه غلط املائي منو گوشزد كردين
ولي به نظرم اگه به تاريخ پست اين نوشته دقت مي كردين خيلي مفيدتر بود


message 7: by Maryam (new)

Maryam (maryammmmmmm) من عددی نیستم که بخوام غلط کسی رو بگیرم
آهان پس قوانین با توجه به موقعیت عوض میشن
message 8: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
اختيار دارين
اين پست قبل از تدوين قوانين گروه ارسال شده
كه البته از ابتدا در اين گروه نوشتن فينگليش مجاز نبوده
من منظور شما رو از " با توجه به موقعيت" نفهميدم
كاش مقداري از حاشيه ها دور باشي دوست عزيز


message 9: by Faeze (new)

Faeze | 487 comments Behzad wrote: "هروقت مثه اين روزا زندگي رو زياد جدي مي گيرم
يه نگاهي به اين مي كنم و به حماقت هام مي خندم "


جالب بود
من هم خندیدم
!!!


message 10: by Javad (new)

Javad | 6 comments جالب بود
راست گفته اند سخت نگیر تا سخت نشه
اولش که خوندم گفتم برم کاغذ قلم بیارم
بعد دیدم نه بابا قضیه ساده تر از این حرفاسmessage 11: by Mahyar (new)

Mahyar Mohammadi | 681 comments میگن تست ِ هاروارد بوده.... دوستام واسم فرستاده بودن قبلا. اگه واقعاً این طور باشه یه نتیجه ی اخلاقی ِ دیگه هم داره: نابغه ترین ها زندگی رو خیلی ساده می گیرن


message 12: by Pithiya (new)

Pithiya | 16 comments من جوابش رو درست دادم اما به گمانم هنوز هم بیش از هر کسی و هر زمانی سخت می گیرم. شاید هم زندگی با من سخت می گیره. آی زندگی چرا نمی فهمی من دنبال همون یکم نه بیشتر


back to top