صادق هدایت discussion

26 views
Eteraz

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Freeman (last edited Aug 25, 2016 01:42PM) (new)

Freeman | 4 comments Dorod Be Rofagha.
Ye Masalee Ke Zarori Hast Ineke Be Jaye Inke Begim: "Chera Khodkoshi, Ghesmati Az Matn Ro Biyarim..." Be In Fekr Konim Ke In Mard Bozorg Va Digar Mardane Bozorg Che Karaee Kardan, Che Chizaee Baraye Ma Baghi Gozashtan Va Inke Ma Darim Chikar Mikonim Va Chekari Bayad Bokonim.

Dustaee Ke Faghat 1-2Ta Ketab Ono Khondan Ya Tu Profileshon 5Ta Setare Be Paolo Dadan... Man Nemifahmam Ke Chetor Darbareye Hedayat Jor'at Mikonan Harf Bezanan.

Be Jaye In Chia Dar Morede Sansor Ketabash Agahi Bedim. Kasi Chizi Neveshte? Inke Ahamiyate In Ketaba Chian, Inke In Mard Tu On Zaman Chia Gofte Ba Chia Dast Be Gariban Bode, Inke Farhangemon Ro Hefz Konim, Adamaee Mesle Sohrevardi, Khayam Chia Goftan. Adamaee Mesle Hedayat, Frogh Farrokhzad Va... Ro Zende Negaheshon Darim, Az In PastFetrataee Ke Mikhan Nabodeshon Konan Hemayat Nakonim.
Shad Bashid o Piroz.


message 2: by [deleted user] (new)

درود
درباب تحریف آثار صادق هدایت یک منبع معرفی می کنم، البته فکر می کنم اغلب دوستان قبلاً دیده باشند ولی برای کسانی که احیاناً ندیدند میتونه جالب باشه
http://www.sadeghhedayat.com/article....message 3: by Peyman (new)

Peyman (peymanoa) | 1 comments من هم كاملا با موضوعاتي كه آرش گفته موافقم. توي همين سايت اگه دقت كنين مي‌بينين كه تصوير جلد آثار تحريف شده صادق هدايت رو براي كتاب‌هايش نصب كرده‌اند. با اين كار تازه براي ناشران (كاسبان) آثار تحريف شده تبليغ هم كردند. به كساني كه اين تصاوير را نصب كردند اطلاع بديم كه تصاوير آثار تحريف نشده رو جايگزين تصاوير آثار تحريف شده كنند. نظرتون چيه؟


message 4: by Freeman (new)

Freeman | 4 comments Midoni Nemishe Tasvire Jeldharo Bardasht Ya Be Omide In Bod Ke Dustan Tu Goodreads In Karo Bokonan. Man Fekr Mikonam Tu Neveshtehamon Be In Masale Bayad Eshare Konim Va Gozinesh Inro Ke Mardom Kodomesho Bar Migozinan Be Khodeshon Vagozar Konim.

Alireza Ham Mitone Tasvire Jeldhaye Ketabaee Ke Matnesh Durost Nist Ro Age Mitone Bardare.

Khaamyab Bashid


message 5: by Mehdi (new)

Mehdi Malekzade (medil0ne) | 5 comments آقاي فري من خيلي مغرورانه در مورد دوستا ديگه صحبت مي كني
من هم با كليت حرف شما تا حدودي موافقم و قطعا خيلي ها هم همين طور ولي اگه يه كم لحنتون بهتر مي بود قطعا استقبال بيشتر ميشد.
ادم زده ميشه
جسارت نشه ها عزيزم


back to top