بیست و سه سال: ۲۳ سال بیست و سه سال discussion


97 views
حقیقت و صداقت نویسنده

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

(Soroush) فکر می کنید علی دشتی در نوشتن این کتاب چقدر صداقت به خرج داده؟ آیا اعتقاداتش در بیان او از تاریخ و ایدئولوژی مربوط تاثیر گذاشته؟ به نظر شما این کتاب چقدر قابل استناده؟


Saeed Davoudi man tasavor mikonam bishtar az eteghadate dashti esdetlalesh moheme

baraye khode man estedlalesh kheyli doos dashtani


message 3: by [deleted user] (new)

سلام
بستگی به خواننده دارد
اگر از دیده انکار به یوسف نگری
یوسف اندر نظرت زشت رخ و نازیباست
این کتاب درعین رعایت ادب و احترام، واقعیت وقایع و شأن نزول آیات قرآن رو با نهایت منطق بیان می کنه.


message 4: by mahyar (last edited Aug 31, 2014 02:57PM) (new) - rated it 1 star

mahyar من 10 سال پیش کتاب 23 سال علی دشتی رو خوندم.اون موقع فکر می کردم دریچه ای از روشنی به ذهنم باز شده و اگه هدایت یافتگی باشه حتما حال منه.اما چند سال بعدش اتفاقی یکی از کتابهای دشتی رو خوندم و مشاهده کردم دشتی در این کتاب به نحوی خیلی غیر منطقی سعی در انکار نظم موجود در کائنات داره.متعجب شدم که چطور دشتی که در این کتاب صحبت از منطق می کرد، 365 روز رو که هر سال تکرار میشه نادیده گرفته و به خاطر اون یه مقدار اختلاف جزئی این نظم رو انکار میکنه .اون موقع بود که به درستی ادعاهاش شک کردم و دوباره رفتم سراغ 23 سال و متوجه شدم که دشتی در بعضی جاها حتی عین آیات قرآن یا ترجمه هاشون رو اشتباه بیان کرده و بر اساس این اشتباهات استدلال هم کرده! در مورد هر آیه ای که دشتی براساس اون سعی داشت قرآن رو حاصل ذهن بشر بدونه تحقیق کردم و تفسیر و شان نزولشو پیدا کردم. نقد های کتاب دشتی رو خوندم و متوجه استدلالهای غلط و مغالطه های منطقی دشتی در این کتاب شدم و با خوندن کتابهای اسلام شناسی دکتر شریعتی بود که فهمیدم اسلام واقعی چیه و چقدر عقلانیه.در واقع دشتی در ابتدای این کتاب به نحوی زیرکانه برای ایجاد زمینه پذیرش ادعاهاش در ذهن خواننده در کنار اون قرار میگیره و شروع به تمجید محمد میکنه و به مرور از این گفته هاش فاصله می گیره و در نهایت اون رو فردی شهوتران، متوهم و خشن معرفی میکنه.شاید هیچ روشی به این اندازه برای همراه و همفکر کردن خواننده موثر نباشه،خواننده ای که مثل گذشته من اسلام رو از پدرو مادرش گرفته و هیچ مطالعه و شناختی نسبت به اون نداشته مسلمه که فقط با خوندن یک کتاب به راحتی از دینش بر می گرده و حتی زحمت اینو به خودش نمیده که نقدهای این کتابو بخونه یا ببینه آیا اونچه در این کتاب گفته شده حداقل از لحاظ سندهای ذکر شده در ست هست یا نه!؟


back to top