عباس معروفی discussion

161 views
سمفونی مردگان

Comments Showing 1-7 of 7 (7 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by mohammad (new)

mohammad (irani_1313) | 2 comments این گروه یک گروه غیر فعاله
خوب چون موضوع بحث نداره
پیشنهاد میدم که به عنوان اولین فعالیت گروه رمان سمفونی مردگان رو به بحث ، گفتگو و نقد بزاریم


message 2: by Delnia (new)

Delnia | 1 comments سلام
من هم موافق هستم


message 3: by Raha (new)

Raha Taha (raha86) | 1 comments سلام من تازه عضو شدم،راهنمایی میخواستم راجع به اینکه از کجا میتونم کتابهای معروفی را دانلود کنم؟!


message 4: by Mehrnaz (new)

Mehrnaz | 4 comments خوب کی شروع میکنه بحث ؟؟:)


message 5: by Fatemeh (new)

Fatemeh | 2 comments Raha wrote: "سلام من تازه عضو شدم،راهنمایی میخواستم راجع به اینکه از کجا میتونم کتابهای معروفی را دانلود کنم؟!"

سلام.من پیشنهاد می کنم کتاب های معروفی رو به جای دانلود خریداری کنید. مطمئن باشیدارزشش رو داره


message 6: by mohammad (new)

mohammad (irani_1313) | 2 comments آخه دیگه چاپ نمیشن:-(


message 7: by Fatemeh (new)

Fatemeh | 2 comments mohammad wrote: "آخه دیگه چاپ نمیشن:-("

همون چاپ های قدیمی یا چاپ های غیرقانونیش رو میتونید تو انقلاب پیدا کنید:)


back to top