داستان كوتاه discussion

66 views
شوهر!ا

Comments Showing 1-11 of 11 (11 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

MahtaBi KhaNooM | 1782 comments گرچه سی سال دلم یاور وغمخوار نداشت
عیب ازاو نیست، ازاین رو زخودش عارنداشت!
گوهری بود که پنهان شده در دامن خاک
"یوسفی بود ولی هیچ خریدار نداشت"!
روزگاری است که باید خفن و داف شوی
دل ما عور و ادا و قر و اطوار نداشت!
می فروشند کنون جای قناری، گنجشک
گوهر ما که فروشنده مکار نداشت!
شده معیار، جمال و هنر و پول و سواد
مانده تنها کسی ار بهره ازاین چار نداشت
هرکسی دارد ازاین چارصفت، مقداری!
هست کم این که زهریک دوسه خروارنداشت؟!
ازچه نالم که دراین دوره ظاهربینی
پدرم خانه به مقدارسه هکتار نداشت!
نه ورا اسمی و رسمی، نه ورا پول کلان
خانه در اقدسیه، حجره به بازار نداشت!
چشم من فاقد سگ بود و کسی را نگرفت!
کمر بی هنرم مهره ای ازمار نداشت!
ای خدا! سهم دماغم دوبرابر دادی!
بخت ما سهمی ازانصاف تو انگار نداشت!
خواستی دایره قسمت ما را بکشی
ولی افسوس که این دایره پرگار نداشت!
تو که انبارْت(!) برای همه شوهر دارد
تا که شد نوبت ما پس چه شد این بار، نداشت؟!
پطروسی یافت نشد تا که فداکار شود
و شود شوهرمن، هیچ کس ایثار نداشت!!
یعنی ای ایزد بشکوه! جهان هستی ت
یک عدد مرد فداکار وفادار نداشت؟!
هیچ کس نیست بگوید:"جگرت را بخورم"!
بخت ما یک فقره هند جگرخوار نداشت!!
"خانه بخت" شنیدم ز دهان دگران
خانه بخت من انگارکه دیوارنداشت!
خانه ای هم که نسازند برایش دیوار
حاصلی جز تل سنگینی ازآوار نداشت!
خواستگاری که فرستادی، اگرMS داشت(!)
در عوض پول و سواد و هنر و کار نداشت!
ورنه گر پول و سواد و هنر و کاری داشت
قبل ِمن، عاشق ِ شیدا و گرفتار نداشت؟!
یا اگر هم که دلش فارغ ازاین و آن بود
یا که اوGF ِ فابریک، به ناچار نداشت،
مطمئنم که مرا نیز نمی خواست دلش
دومین بار دگر رغبت دیدار نداشت!
این یکی کیفیت ظاهری اش پایین بود
آن یکی حالت و اخلاق بهنجار نداشت!
این یکی داشت اگرcar ولی کارنداشت
آن یکی داشت اگر کار ولی car نداشت!
طبق یک اصل ز مورفی* اگر او دکتر بود
جزخودمن به همه عمر، یه(!) بیمار نداشت!
آن که می شد بله را گفت به او، وقتی رفت
برنگشت و به تقاضای خود اصرار نداشت!
گوییا بخت مرا بسته کسی، می دانم!
بر گره هاش، کسی قدرت انکار نداشت!
ای که بی شوهری! ازخیر عروسی بگذر
هرچه خواهی زجهان، بگذر و بگذار، نداشت!!


*طبق اصول مورفی، کارها همیشه به بدترین وجه ممکن انجام می شوند


http://anidalton.blogfa.com/post-403....


message 2: by ArEzO.... (new)

ArEzO.... Es | 1252 comments فكر كنم اقتباسي بود و دست كاري شده اي از شعر پروين اعتصامي
.
.
والبته شيرين
.
.
م ت ش ك ر م


message 3: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments گرچه یه وجب خاک روش بود اما خندانیدم
!
ممنون


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments

بچه ها رفتيد سراغ دفتر مشقاي گذشتمون ها


message 5: by Rose (new)

Rose | 449 comments ممنون بعد از مدتها کلی خندیدم


message 6: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments MahtaBi KhaNooM wrote: "

بچه ها رفتيد سراغ دفتر مشقاي گذشتمون ها"


تو این گیر و دار انتخابات بهترین کار همینه


message 7: by Rose (new)

Rose | 449 comments saleh wrote: "MahtaBi KhaNooM wrote: "

بچه ها رفتيد سراغ دفتر مشقاي گذشتمون ها"

تو این گیر و دار انتخابات بهترین کار همینه"


صد در صد موافقم
شاید اینجوری بشه یه خورده نفس کشید


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments

اگر همه حد خودشون رو بدونند...انتخابات خيلي هم خوبه


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments


يه شعر در اين راستا يادم اومد که البته نميدونم خوانندش کي بودش:

شوهر شوهره شوهر...بالشت پره شوهر
قند و عسله شوهر

=)) چقدر طرف شوهر نديده بوده بخدا...اي خدا




message 10: by Sal (last edited Jun 10, 2009 02:26AM) (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments MahtaBi KhaNooM wrote: "
يه شعر در اين راستا يادم اومد که البته نميدونم خوانندش کي بودش:
شوهر شوهره شوهر...بالشت پره شوهر
قند و عسله شوهر

=)) چقدر طرف شوهر نديده بوده بخدا...اي خدا

"


منم دیدم این و
فیلم بابا شمل گویا
که من یه تیکه هایی ش و دیدیم و اصلا خوشم نیومد
بنده خدا البته حق داره ها
شوهر کجا بود خواهر


message 11: by Faeze (new)

Faeze | 487 comments بی اختیار به خنده افتادم
خیلی جالب بود


back to top