گواش discussion

17 views
گفتگو > پنجمین نشست هم برگزار شد

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by میلاد (new)

میلاد صادقی | 142 comments Mod
دیروز بعد از ظهر پنجمین نشست گروه گواش هم انجام شد. در این نشست که حدود 4 ساعت طول کشید 4 داستان خواندیم که می توانید آن ها را در وبلاگ گروه ببینید. صحبت در مورد در رویای بابل ریچارد براتیگان به علت کمبود وقت یک جلسه ی دیگر هم عقب افتاد. کورش، مصطفا عزیزی، آذین، خزر، مریم، ناصر، رضا، میلاد، محمد، محمد علی، مهدی فراتی و مصطفا انصافی در این نشست حضور داشتند.
جلسه ی آتی گروه دو هفته ی دیگر یعنی 17 آبان ساعت 3 در آلاچیق پارک هنرمندان برگزار می شود.


message 2: by Elnaz (new)

Elnaz ممنون آقا ميلاد بخاطر مطلع كردن كساني كه نمي تونن در اين جلسات شركت كنند


back to top