เพื่อนกันมันส์ดี discussion

26 views
แนะนำตัวหน่อยนะคะ

Comments Showing 1-9 of 9 (9 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Winny (last edited Aug 25, 2016 01:13PM) (new)

Winny | 3 comments Mod
ชื่อ เดย์นะคะ คุณๆ ล่ะ ชื่อไรกันคะ


message 2: by Natt (last edited Aug 25, 2016 01:14PM) (new)

Natt (nnattee) | 2 comments นัทธ์ ค่ะ สั้นๆ ง่ายๆ


message 3: by Sainub (last edited Aug 25, 2016 01:14PM) (new)

Sainub MUT | 1 comments หนับค่ะ เรียนมหานครปี3


message 4: by Wayfarer (last edited Aug 25, 2016 01:14PM) (new)

Wayfarer | 1 comments อ้อ ค่ะ ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนค่ะ


message 5: by Contact (last edited Aug 25, 2016 01:16PM) (new)

Contact | 2 comments ชื่อ แก้วค่ะ ใส่น้ำใจให้ค่ะ


message 6: by Modest (last edited Aug 25, 2016 01:23PM) (new)

Modest | 3 comments ผมชื่อดุ๊กดิ๊กนะ หัดเล่นช่วยสอนคนโง่อย่างผมด้วยนะ และรู้สึกดีที่ได้รู้จักเพื่อนๆทุกคน


message 7: by Modest (last edited Aug 25, 2016 01:23PM) (new)

Modest | 3 comments น่าจะไปประกวดนางสาวไทยนะ หนับ อ๋อช้าไปเข้าตัดสินกันแล้ว ฮิ ฮิ ไว้ปีหน้านะคนสวย


message 8: by Unchaleerat (last edited Aug 25, 2016 01:49PM) (new)

Unchaleerat Boonyawit (trimoorati) | 3 comments กัญจน์รัตน์ (หญิง) ค่ะ
ยินดีที่รู้จักค่ะ
เป็นเพื่อนกันค่ะ


message 9: by Katie (new)

Katie  Kittikhun  (goodreadskatiek) | 1 comments สวัสดีค่ะ พี่น้องชาวไทย ทำไม last update มันตั้งห้าปีที่แล้วแน่ะ O_O มาเจอกรุปนี้โดยบังเอิญ ยินดีที่ได้รู้จักทุกคนนะคะ ชื่อขนมตาล ตอนนี้เรียนอยู่ปีสองค่ะ:)


back to top