Trout Fishing in America / The Pill vs. the Springhill Mine Disaster / In Watermelon Sugar Trout Fishing in America / The Pill vs. the Springhill Mine Disaster / In Watermelon Sugar discussion


38 views
نگاهی به رمان صید قزل آلا در آمریکا / نوشته ریچارد براتیگان///ترانه جوانبخت

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by خرس (new)

خرس صید قزل آلا در آمریکا نوشته ریچارد براتیگان یک رمان پست مدرن است. براتیگان در این اثر که شاهکار او محسوب می شود نگارش داستان را تکه تکه پیش برده است که هر تکه را می توان به عنوان بخشی جدا در نظرگرفت و به این دلیل ظاهر این رمان شبیه مجموعه داستان کوتاه است و داستان ها را می توان مستقل از همدیگر و بدون در نظر گرفتن ترتیب آنها خواند. نشانه هایی از قبیل داشتن یک فرزند خردسال و مسافرت با شریک زندگی که در بخش های مختلف کتاب آمده سبب می شود به راحتی نتیجه گرفت که راوی در بخش های مختلف داستان یک نفر است. ضمنا نقل تکرار شده داستان درباره فردی با نام کوتوله صید قزل آلا در آمریکا که به گفته راوی یک الکلی آس و پاس است را می توان به عنوان رد پای راوی یکسان در همه داستان ها در نظر گرفت. با هم در نظر گرفتن کل رمان از راوی داستان که صید قزل آلا را در مکان ها و زمان های مختلف نقل می کند و حوادث مختلفی برایش پیش می آید داستان را بهتر در ذهن خواننده جا می اندازد.
رمان از زبان اول شخص است. راوی نحوه صید قزل آلا در آمریکا را با وصف مکان های مختلف ماهیگیری و نیز نشان دادن فرهنگ آن و ذهنیتی که آمریکایی ها درباره آن دارند نشان می دهد. نهرهای مختلفی که اسم آنها در کتاب آمده همراه با تخیل نویسنده در توصیف طبیعت کنار آنها فضایی زیبا به داستان داده است.
نثر شاعر گونه براتیگان نثری زیباست. او در قسمت های مختلف رمان از تشبیهات جذابی استفاده کرده است. در برخی قسمت های رمان اسامی تبهکاران آمده که نشان می دهد براتیگان به این قشر از جامعه آمریکا توجهی ویژه دارد. براتیگان ماهی قزل آلا را به دلیل جست وخیز و پرش هایی که از آب می کند به تبهکاران آمریکایی تشبیه کرده که روحی نا آرام دارند و در جامعه مرتکب جنایت می شوند.
از دیگر تشبیهاتی که در رمان به چشم می خورد تشبیه مه به گاز در اتاق گاز است که مجرمان آمریکایی به مجازات می رسند. نویسنده پس از این تشبییه متن داستان را رها می کند و به ذهنیت راوی درباره مجازات تبهکاران در اتاق گاز می پردازد. از دیگر تشبیهاتی که در رمان دیده می شود درباره یک قزل آلای گوژپشت است.
راوی حکایت می کند که قزل آلا هنگام صید شدن به قورباغه شباهت داشت چون او در هنگام صید کردن آن هنوز به درستی متوجه شکستگی پشت ماهی نشده است. وقتی صید ماهی به پایان می رسد با دیدن درست تر آن راوی پی می برد که قزل آلا گوژپشت است. تشبیه جالبی که براتیگان در ادامه این بخش از رمان آورده همانندی مزه قزل آلای گوژپشت به بوسه اسمرالدا می باشد. رمان پر است از تشبیهاتی که برجذابیت آن افزوده و نثر براتیگان را متفاوت کرده است نثری که تخیل خوب وی را نشان می دهد.
زمان اتفاق حوادث در این رمان از بخشی به بخش دیگر با هم فرق می کند و راوی از یک قسمت رمان به قسمت دیگر آن این زمان را تغییر می دهد بدون آن که به ترتیب زمانی حوادث داستان اشاره ای کند. یعنی ما نمی دانیم آیا آخرین بخش های رمان نسبت به بخش های نخست یا میانی آن زودتر اتفاق افتاده یا دیرتر و این روند بین همه قسمت های رمان به چشم می خورد.
براتیگان در نگارش این رمان از اصطلاحاتی استفاده کرده که زبان داستان را از نویسندگان معاصرش متفاوت کرده است. مورد دیگری که در این رمان به چشم می خورد توجه نویسنده به اشیاء است. وی با توصیف اشیاء خواننده را به خواندن حوادث داستان برمی انگیزد و می توان گفت که اشیاء در داستان بیشتر ازآدمها اهمیت دارند چرا که براتیگان وصف چندانی از آدمهای داستان نمی کند.
نویسنده در چند جای رمان زندگی زوج های جوان را توصیف می کند زندگی ای که دوام چندانی ندارد و بعد از گذشت چند سال از هم می پاشد و خواننده با خواندن این رمان به خوبی می تواند زندگی امریکایی را درک کند.
اگر چه صید قزل آلا موضوع اصلی رمان است اما براتیگان در ضمن نشان دادن نحوه ماهیگیری در رودهای آمریکا به نشان دادن نوع زندگی و ذهنیت مردم آمریکا نیز توجه دارد. نویسنده با دقت و وسواس خاصی جزئیات مراحل ماهیگیری را توصیف کرده است. او همچنین آدم های شکست خورده الکلی و لاابالی را به خوبی به تصویر کشیده و به مکالمات روزمره آنها نیز پرداخته است. این آدم ها نقشی در حوادث مهم جامعه ندارند و به حاشیه می روند.
براتیگان نویسنده ای ست که با نقش دادن به شخصیت های داستانش آن طور که همه چیز طبیعی به نظر می رسد ماندگار شده است.
منبع:
صید قزل آلا در آمریکا- ریچارد براتیگان- ترجمه پیام یزدان جو- نشر چشمه- چاپ اول- 1384- تهران.
Amir Manafpoor merci


Cathy DuPont Huh?


Regan Translated via Google Translate:

26 views
Trout fishing at the novel in America / Richard Bratygan / / / songs javanbakht

Comments (showing 1-3 of 3) (3 new) post a comment »date newest»
message 1: by khers (new) Sep 26, 2008 03:41 pm
Trout Fishing in America by Richard Bratygan is a postmodern novel.Regardless of the way they sing together. Also cited repeated story about a dwarf named Trout Fishing in America, according to the narrator, is an alcoholic and pass the ACE can be traced to the same narrator in the story considered.
The novel is first person. Trout Fishing in America, the narrator describes how the various fishing locations as well as showing its culture and mentality that Americans have about the show. Various streams of their name in the book along with the author's imagination in describing the nature of the story is a beautiful space with them.
Bratygan prose poet of beautiful prose. He has performed in various parts of the novel's compelling imagery. In some parts of the novel that shows the names of the criminals Bratygan segments of society that America has a special interest. Salmon Bratygan hop and jump into the water that is likened to American criminals who have emotional and social unrest are committing a crime.
The novel is seen Tshbyhaty in May compared to the gas in gas chambers that American criminals are punished. The author of this story left Tshbyyh and the narrator's mind about punishing criminals pay the gas chamber. Other Tshbyhaty be seen that the novel is about a hunchbacked trout.
The narrator suggests that the trout fishing was similar to the frog when he caught the fish is not broken down yet understood. When fishing ends with the narrator discovers that it is more accurate to see the humpback salmon. An interesting analogy Bratygan the same taste in this part of the novel The Hunchback Trout Asmralda is to kiss. The novel is full of different Bratygan Tshbyhaty prose and has the added Brjzabyt prose shows him a good imagination.

Terms of the language used in writing this novel Bratygan story is different from contemporary writers. Another case is seen in this novel is the author of the objects. He described the object provokes the reader to read the stories, events and more free to say things are important in the story of the story of people not much description Bratygan.

Salmon fishing is the main theme of the novel, but also demonstrate how Bratygan Fishing Rivers of America is also showing the lifestyle and mentality of the people of America. Made with care and precision to certain fishing process is described in detail. He defeated Adam alcohol and Laabaly well portrayed and dealt with them everyday. These people are involved in community events and go to periphery.
Bratygan author is with the characters, the story, giving it the normal things seem to be lasting.
Source:
Trout Fishing in America - Richard Bratygan - atmosphere god Message translation - Spring Edition - First Printing - 1384 - from Tehran.


back to top