داستان كوتاه discussion

14 views
داستان كوتاه > مورچه بالدار

Comments Showing 1-16 of 16 (16 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by mehdi (last edited Jul 06, 2011 05:30AM) (new)

mehdi noorie sadeghi (mehdinoorie) | 50 comments مورچه کوچولو گوشه ای نشسته بود سرش را می خاراندو با پاهایش خاکهارا جابه جا می کرد
گاهی به آسمون نگاه می کرد و گاهی هم با حسرت به مورچه های بالدار چشم می دوخت
با خودش زمزمه کرد :چی میشد منم یه مورچه بالدار بودم
اما در همان لحظه مورچه بالداری که مورچه کوچولو با چشماش اونو تعقیب می کرد توی تار عنکبوت گیر کرد!


message 2: by mehdi (new)

mehdi noorie sadeghi (mehdinoorie) | 50 comments ببخشید باید زبانشو عوض می کردم بعد از مدت ها که از کنکور راحت شدم فرصت بیشتری برای نوشتن هم دارم


message 3: by mehdi (new)

mehdi noorie sadeghi (mehdinoorie) | 50 comments آهان زبانشم درست شد


message 4: by Sanaz (new)

Sanaz nei (sahel12) ممنون
:dddddd این اخرش یه چیزی کم نداره؟
قشنگ بود مرسی


message 5: by mehdi (new)

mehdi noorie sadeghi (mehdinoorie) | 50 comments khahesh mikonam
fek konam jomle akhar yekam namafhum shode bashe


message 6: by mehdi (new)

mehdi noorie sadeghi (mehdinoorie) | 50 comments Mohsen Sad wrote: "به دلم نچسبید
تمام توانتون را به کار نگرفتید"


kash yekam fanitar naghd konin mohsen jan
man nemitunam manzuretuno az be delam nachabid befahmam


message 7: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments به فن کاری ندارم ولی فینگیلیش خطایی نابخشودنی در گروه هست! ‏


message 8: by Sanaz (new)

Sanaz nei (sahel12) Ashkan wrote: "به فن کاری ندارم ولی فینگیلیش خطایی نابخشودنی در گروه هست! ‏"
:0))))))))))))


message 9: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments باور نمی کنی؟ دوست گرامی، دیوونه (بهزاد) در اینباره می گوید که هرکسی در گروه فینگیلیش تایپ کند بقیه رویش تُف می اندازند. ‏
لینکش رو پیدا می کنم می گذارم اینجا، خودت بخون


message 10: by Sanaz (new)

Sanaz nei (sahel12) :)))))


message 11: by mehdi (new)

mehdi noorie sadeghi (mehdinoorie) | 50 comments Ashkan wrote: "باور نمی کنی؟ دوست گرامی، دیوونه (بهزاد) در اینباره می گوید که هرکسی در گروه فینگیلیش تایپ کند بقیه رویش تُف می اندازند. ‏
لینکش رو پیدا می کنم می گذارم اینجا، خودت بخون"

eeeeeeee من یادم رفته بود
اما آدم واقعا در مقابل این طرز حرف زدن فقط میتونه اظهار تاسف کنهmessage 12: by mehdi (new)

mehdi noorie sadeghi (mehdinoorie) | 50 comments Mohsen Sad wrote: "وقتی از بیخ با نوشته ای مخالفی فقط می توانی بگویی به دل نچسبید
فینگیلیش کار بدیه دیگه تکرارش نکن"


جدا واقعا خوب که گفتید


message 13: by mehdi (new)

mehdi noorie sadeghi (mehdinoorie) | 50 comments اینجا یه ادم انسان داشث
که اونم رفته
به همه احترام میذاشت جه تازه کار چه پر تجربه


message 14: by Sanaz (new)

Sanaz nei (sahel12) ;dddddd ناراحت نشو, محسن عزیز رییس بزرگ و عزیز با همه رک صحبت میکنن
می گی نه برو پستای دیگه رو بخون

راجع به فینگلیشم .....خوب زبان ما پارسی است پسر جان
-------------
در اخر:پسر جان مثل من باش پوست کلف شدم


message 15: by Art Miss (last edited Jul 11, 2011 04:58AM) (new)

Art Miss (Artmiss) ...
اما یه سنجاقک که معلوم نبود یهو از کجا پیداش شد
با یه سرعت سرسام آور از توی تار عنکبوت رد شد۰
لونه ی عنکبوته ویرون شد۰
مورچه گوچولو خیلی خوشحال شد۰
از آن روز به بعد "سنجاقک شدن" آرزوی مورچه پردار شد۰


message 16: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments avashk wrote: "Ashkan wrote: "باور نمی کنی؟ دوست گرامی، دیوونه (بهزاد) در اینباره می گوید که هرکسی در گروه فینگیلیش تایپ کند بقیه رویش تُف می اندازند. ‏
لینکش رو پیدا می کنم می گذارم اینجا، خودت بخون"

eeeeeeee..."


نخست آنکه من نقل قول کرده ام و سخن از من نیست. دوم دیگر نمی دانستم این طنازی را توهین تلقی می کنی. سوم دیگر من ندیدم کسی به نویسنده توهین کرده باشد. ‏
نمی دانم چرا این چنین در برابر سخن دیگران جبهه گیری می کنی! ‏اگر نتوانی با انتقادها هرچند که بیاندیشی به گزافه رفته است کنار بیایی هرگز نمی توانی هیچ اثری را ارائه کنی. ‏
شکیبایی هنری است که اگر داشته باشی پیشرفت خواهی کرد. ‏


back to top