داستان كوتاه discussion

17 views
آزر خیال/امین

Comments Showing 1-12 of 12 (12 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Amin (new)

Amin (gharibehichestan) | 266 comments این روزها که نیستی
مدام
آزر خیالم
تو را می تراشد
بت پرست شده ام
اگر
ابراهیم غیرتت بگذارد…


message 2: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments دیدنت پس از مدت ها خیلی خوشحالم کرد. ‏


message 3: by Faeze (new)

Faeze | 487 comments به دلم نشست، زیبا بود.‏


message 4: by Farzan (new)

Farzan (persianguy1983) | 1379 comments یک سوال :

آزر اینجا چه معنی میده ؟

خوشحالم امین بعد این همه مدت دوباره اینجا می بینمت


message 5: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments اگر اشتباه نکنم پدر ابراهیم پیامبر است


message 6: by nazanin (new)

nazanin b | 122 comments پدر حضرت ابراهیم تارخ نبود؟


Nader - نادر بازگشت خوش تراش ت شادم کرد۰

در مورد آزر اما روایات گوناگون است
در فرهنگ ویکی پدیا آمده: -
آزر نامی‌است که در قرآن به نام پدر ابراهیم آمده‌است۰ مفسران شیعه و سنی درباره آزر اختلاف‌نظر دارند۰
بیشتر مفسران شیعه، آزر را، نه پدر ابراهیم، بلکه عموی او شمرده‌اند۰ همچنین در برخی روایات، نام پدر ابراهیم را مانند تورات، تارح دانسته‌اند۰
قرآن از بت‌پرستی و بت‌تراشی آزر سخن گفته‌است و ابراهیم در چندین جای قرآن با او مجادله کرده‌است۰
در قصص قرآن، آزر جد مادری ابراهیم دانسته شده‌است۰
علی شریعتی، روایات مربوط به تارح را بی‌اساس دانسته و آزر را پدر ابراهیم پنداشته‌است۰
فخر رازی در تفسیر کبیر، سخن کسانی را که گفته‌اند آزر پدر ابراهیم نبوده، رد کرده و گفته‌است سخن ایشان بر اخبار یهود مستند است۰
محمد بن جریر طبری در تفسیر تبیان، آزر را پدر ابراهیم دانسته و به گفته محمد بن اسحاق صاحب کتاب المغازی استناد کرده‌است۰
بنا به گفته تورات و تفاسیر آن، مانند میدراش رباه، که منبع برخی روایات اسلامی شمرده می‌شود، نام پدر ابراهیم تارح است. میدراش رباه و همچنین کتاب هاگادا به بت‌پرست بودن تارح و مخالفت او با ابراهیم اشاره کرده‌است؛ وی دو پسر به نام‌های ابراهیم و هاران داشت که هر دو به دستور نمرود کشته شدند؛ تارح در کلمه به معنی دوره‌گرد است که بنا به هکده، به دلیل سفرهای بسیارش به او تارح می‌گفته‌اند۰
برخی، آزر را نامی فارسی دانسته‌اند که چون ابراهیم بر اساس روایات، در بابل می‌زیسته؛ این نام بابلی یا آریایی بوده‌است. چنین گفته‌ای در کتاب لسان‌العرب و المعرب و بیشتر کتاب‌های مفردات و لغت تأیید شده‌است.محمد خزائلی در اعلام قرآن، نام آزر را برگرفته از آذر فارسی و ابراهیم را برگرفته از بهرام فارسی دانسته‌است۰

برقرار باشی


message 8: by nazanin (new)

nazanin b | 122 comments ممنون از توضیحاتتون


message 9: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments از نظر زمانی نمی تواند آزر از آذر گرفته شده باشد. آذر زیشه یونانی دارد و در دوران سلوکیان به فارسی وارد شده است. ریشه اوستایی آن آثِر و پهلوی آن آتور است. امروزه هم زمانی که می نویسیم اثیری همان است. بنابراین فکر نمی کنم دست کم آزر و آذر یکی باشند


message 10: by Ali90 (new)

Ali90 | 8 comments ممنونم امین.


message 11: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments نادر گرامی کتابی خواندم از آقای خنجی که اشاره ای به ریشه آذر داشت که به نظر می رسید از یونانی نباشد. نظر شما چیست؟


message 12: by Amin (new)

Amin (gharibehichestan) | 266 comments درود به همه ی دوستان
با گذاشتن این شعر در گودریدز امیدوار بودم که دوباره به جمع گرم دوستان بازگردم ولی میسر نشد اکنون فراغتی حاصل شده که امیدوارم بتوانم بخوانم,تفکر کنم و بنویسم
از خوانش همه ی شما دوستان عزیز ممنونم
امیدوارم حضورم کم کم رنگ بگیرد


back to top