تاريخ discussion

54 views
تاريخ قبل از اسلام ايران

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Shahram (new)

Shahram s | 6 comments Mod
مربوط به دوره هاي ما قبل اسلام
مانند پارت و پارس و...
ميشه تاريخ نقل كنيد باهم سر علل بحث مي كنيم


message 2: by Reza (new)

Reza | 2 comments دوست عزیز تشکر میکنم به لحاظ دعوتتان..

انشاالله در مورد پارتها ومادها وپارسها باید بیشتر نوشت وخواند
رضا


message 3: by Shahram (new)

Shahram s | 6 comments Mod
همه تلاشم اين است تا نام و هويت ايراني را زنده كنيم
البته به اندازه توان و وسعت خود
لطفا نظرات خودتون رو برايمان بنويسيد زيرا مفيد و كار گشاستmessage 4: by خرس (new)

خرس  | 1 comments سلام دوست عزیز
این کار را می توان با مطالعه کتاب های پور پیرار کرد ایشان در کتاب های 12 قرن سکوت به دوره های مورد اشاره شما پرداخته و نقد جدی آن می پردازد و به تناقض های جدی در روایت رسمی تاریخ باستان می پردازد که ادمی را سر شوق می آورد تا بخواند .

همچنین استفاده از کتاب های مرحوم مهرداد بهار که متاسفانه در میان ما نیست با آن دانش عمیق و دقت نظری به ما کمک می کند که تا با خوانش دوباره ایران باستان به حقیقت نزدیک تر شویم و البته خواندن تاریخ همیشه لذتی دارد که ]ن را همیشه جذاب می کند.


back to top