عاشقانه هاي پاك- Pure Love discussion

39 views
عشق و خدا- Love & God > رمضان ماه عشاق وخدا

Comments Showing 1-17 of 17 (17 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Leila (new)

Leila MHosseini | 39 comments ماه رمضان مبارك
سعي كنيم لحظاتشو از دست نديم
شايد اين اخرين ماه رمضاني باشه كه تجربه مي كنيم....


♀☻ஆ(¸.•'´Pal2aSt0o `'•.¸) | 61 comments ماه رمضان مبارك


message 3: by mehrdad (new)

mehrdad (mehrabun) | 826 comments Mod
ماه زيبايه ماه خود خداست
همه ميريم مهموني
اينبار هيچي براي خوردن نيست
هيچي براي نوشيدن نيست
حتي بويي از غذا نمياد
اينبار قراره از نخوردن لذت ببريم
اينبار قراره از بخشيدن لذت ببريم
اينبار قراره روحمون سيراب بشه
اينبار خدا خواسته تو نبود خيلي چيزا پيداش كنيم
شنيدم گفته روزه مال خودشه و خودخودش براش قيمت گذاشته
اينبار تمرين مي كنيم جسم رو چي جوري بايد ترك كردmessage 4: by mehrdad (new)

mehrdad (mehrabun) | 826 comments Mod
ببينيد آسمون رو ميگم انگار به زمين نزديكتر شده
انگار فاصله خودشو كم كرده مي خواد زمين رو تو بغلش محكم فشار بده
انگار همه چيز مي درخشه
انگار آدما مهربونتر شدن
انگار بديها رنگ باختن
انگار صداي قناريا واضح تر شده
انگار يكي مي گه بياين دوستتون دارم
انگار شقايقها سرختر شدن
انگار دلم مي خواد مبهوت هرچه آفريده بشم
اصلا مزه همه چيز عوض شده

اميدوارم همه تو اين مهموني حاضر شيم آخه بعضيا بهونه ميارن
دوستدارتان مهرداد


message 5: by [deleted user] (new)

الو!
سلام، منزل خداست؟
این منم مزاحمی که آشناست
هزار دفعه این شماره را دلم گرفته است
ولی هنوز
پشت خط در انتظار یک صداست
تو که گفته ای پاسخ سلام واجب است
به ما که می رسد حساب بنده ها جداست؟!
الو!
دوباره قطع و وصل می شود
خرابی از دل من است یا که از سیم هاست؟message 6: by mehrdad (new)

mehrdad (mehrabun) | 826 comments Mod
بدليل اينكه تو ماه رمضون دعوا خيلي خيلي بده
همه كامنتهاي جنگي رو با اجازه همه نويسندگانش پاك كردم
لطفا دعوا بيرون


message 7: by [deleted user] (new)

کاش در این رمضان لایق دیدار شوم
سحری با نظرلطف تو بیدار شوم
کاش منت بگذاری به سرم مهدی جان
تا که همسفره تو لحظه افطار شومmessage 8: by mehrdad (new)

mehrdad (mehrabun) | 826 comments Mod
كاش ميشد همه عالم و آدم به فراز
كاش مي شد همه جن و ملك وقت نياز
كاش مي شد دگر از سوي شياطين خطري
بر نمي تافت همه ياران را
كاش دغل و حقه و فرياد زمين گير شود
محنت و رنج و عذا جمله همه دير شود
كاش مي شد بوف هم مي آمد
چون سحر بين همه محبوبستmessage 9: by mehrdad (new)

mehrdad (mehrabun) | 826 comments Mod
و اين ليله قدري كه به تو روكرده
شايد اين فرصت آخر باشد
اگر از دست تو آمد كاري
نظري هم به من افتان كن


message 10: by mehrdad (new)

mehrdad (mehrabun) | 826 comments Mod
و امشب علي (ع) نيز رفت تا هميان بشر از دري ثمين تهي گردد
و خدا اورا برد
و غمش پايان يافت
همه خون جگرش از فرق سرش بيرون ريخت
اكنون راحت و سبك بال خوابيده انگار كه همه آلامش تسكين يافته
مردم علي امشب رفت پيش خدا
تسليت براي ما و تهنيت براي اوmessage 11: by Mehdi (new)

Mehdi | 17 comments خدایا اگر خوارى مرا خواسته بودى راهنمائیم نمى کردىو اگر رسوائیم را مى خواستى تندرستیم نمى دادى.خدایا گمان ندارم که مرا بازگردانى در مورد حاجتى کهعمر خویش را در خواستن آن از تو سپرى کردم.خدایا ستایش خاص توست ستایش ابدى جاویدانهمیشگى که فزون شود ولى کم نگردد بدان نحو کهدوست دارى و خوشنود شوى.خدایا اگر مرا به جنایتم مأخوذ دارىمن هم تو را به عفوت بگیرمو اگر به گناهم بگیرى من هم تو را به آمرزشت بگیرم.و اگر به دوزخم ببرى بدوزخیان اعلام مى کنم کهمن تو را دوست دارم ...


message 12: by [deleted user] (new)

تشنه ام این رمضان تشنه تر از هر رمضانی
شب قدر آمده تا قدر دل خویش بدانی
لیله القدر عزیز است بیا دل بتکانیم
سهم ما چیست از این شب؟
همین خانه تکانی


message 13: by mehrdad (new)

mehrdad (mehrabun) | 826 comments Mod
و چنين گفت خدا
مرا بخوان تا اجابتت كنم

و تو اينگونه به او نامه نوشتي

براي من همين فخر بس كه تو خداي مني
وبرايم همين عزت كافي است كه بنده تو باشم
خدايا تو چناني كه من مي خواهم پس مرا چنان كن كه تو مي خواهي
و تو مرا مي خواني ومن از تو نمي پذيرم
انگار كه من برتو منت دارم
و تو باز با مهرباني مرا به سوي خويش مي خواني
و من باز از تو روي مي گردانم
خدايا مرا به جهالتم بازخواست مكن و با بخششت با من مدارا نما
شايد اين بنده سركش هم روزي به سوي تو باز گردد
و امشب مي آيم در ميهمانيت سركي بكشم
نگاهي بكنم شايد من هم جزء دلواپسان بشمار آيم
دلواپس همه چيزم زيرا من همه خوبي ها را از تو يك جا مي خواهم و تو نه بخيلي و نه ناتوان

ادارتمند و دوستدارت مهرداد


message 14: by [deleted user] (new)

چون نامه جرم ما به هم پيچيدند * بردند به ديوان عمل سنجيدند * بيش ازهمگان گناه مابود ولي ما را به محبت علي(ع)بخشيدند.
با عرض تسليت در ليالي قدر اين حقير را ازدعاي خيرخويش فراموش نکنيد.التماس دعا


message 15: by [deleted user] (new)

خداحافظ ای ماه مهربانی ها
سلام ای عید خوبی ها و پاکی ها
خداحافظ ای مناجات شبانه
سلام بر تو ای پاکی بعد توبه

یک روز بیشتر از این ماه پر برکت
از این خوان رحمت و مغفرت باقی نمونده

به کوچه پس کوچه های دلتون سر بزنید
ببینید هنوز گناهی مونده که ازش توبه نکردید؟
ببینید هنوز کسی مونده که نبخشیدید یا
ازش طلب بخشش نکردید؟

مبادا درهای رحمت خداوند بسته بشه و
ما بی نصیب بمونیم؟

از همه دوستان عزیز التماس دعا دارم

پریا


message 16: by [deleted user] (new)

سلام ای غروب غریبانه ی دل
سلام ای طلوع سحرگاه رفتن
سلام ای غم لحظه های جدایی
خداحافظ ای شعر شبهای روشن

خداحافظ ای قصه ی عاشقانه
خداحافظ ای آبی روشن عشق
خداحافظ ای عطر شعر شبانه
خداحافظ ای همنشین همیشه
خدا حافظ ای داغ بر دل نشسته

تو تنها نمی مانی ای مانده بی من
تو را می سپارم به دل های خسته
تورا می سپارم به مینای مهتاب
تورا می سپارم به دامان دریا
اگر شب نشینم اگر شب شکسته
تو را می سپارم به رویای فردا

به شب می سپارم تو را تا نسوزد
به دل می سپارم تو را تا نمیرد
اگر چشمه ی واژه از غم نخشکد
اگر روزگار این صدا را نگیرد

خدا حافظ ای برگ و بار دل من
خدا حافظ ای سایه سار همیشه
اگر سبز رفتی اگر زرد ماندم
خدا حافظ ای نو بهار همیشه
افشین یدالهی


message 17: by mehrdad (new)

mehrdad (mehrabun) | 826 comments Mod
و اينگونه رمضاني ديگر از عمرت رفت و تو همچنان در خوابي
شايد فريادي ديگر تو را بيدار سازد
وشايد تو هرگز بيدار نشوي
آن زمان اصلا نگران نباش تو مرده اي و خود نمي داني
راحت راحت بخواب

قسمتي از دعواي ميان من و خودم


back to top