اتوبوس discussion

14 views
مردانه > تکرار

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Masoud (new)

Masoud Nikkhoo | 123 comments Mod
امروز که سوار اتوبوس شدم تا به میدان انقلاب بروم، یک منظره ی تکراری را دیدم. مردی میانسال که کیفی بر دوش دارد و چند مسواک برقی در دست، سوار اتوبوس می شود و چند جمله را تکرار می کند: "مسواک برقی خارجی، دونه هزار تومن، باتری بذاری برقی می شه، نذاری مسواک معمولی می شه، هرکدوم سه تا سر داره، سه تا مسواک هزار تومن، با هزار تومن یه مسواک معمولی هم نمی دن" . این جملات تکراری که تمام می شود، نگاهش را بر مسافرین می اندازد و منتظر اشاره ی مسافران برای خرید می ماند. گاهی هم یک مسافر یک مسواک می خرد. بعد از تمام شدن جملات و مشتریانش از اتوبوس پیاده می شود و منتظر می ماند تا اتوبوس بعدی بیاد و این جملات را از اول بگوید. من این مرد را حداقل شانزده سال است که می شناسم، تنوع محصولاتش در این مدت از دو جنس فراتر نرفته. اولین باری که دیدمش می گفت: "چسب زخم خارجی، دونه دویست تومن، ده تا توش داره، به درد خونه می خوره، به درد بیرون می خوره ". امروز تصور اینکه این مرد در هر روز چندبار این جملات را تکرار می کند وحشت زده ام کرد. هرپنج دقیقه یکبار این جملات را تکرار می کند. اگر در هر روز هشت ساعت هم کار بکند، در طول ده سال اخیر حدود سیصد و پنجاه هزار بار این جملات از دهان او خارج شده است


message 2: by Sara.g (new)

Sara.g | 222 comments Mod
من بارها به اين نكته توجه كردم. در مترو فروش وسايل بيشتره هر بار كه اين فروشنده ها رو مي بينم از خودم مي پرسم واقعا اينها چه انرژيي دارن. هر روز يه جملرو تكرار مي كنن. چه سرحال باشن چه نباشن، چه بيمار باشن چه نباشن. درسته اينم يه شغله ولي واقعا شغل سختيه. چه صبري دارن در مقابل تكرار


message 3: by Masoud (new)

Masoud Nikkhoo | 123 comments Mod
من فکر می کنم همه ی ما به نحوی این تکرار را در زندگیمان داریم. ولی مدار چرخش ما با هم متفاوت است. مدار چرخش این فروشندگان پنج دقیقه طول می کشد، مدار بعضی از ما یک شبانه روز و مدار دیگری شاید یک هفته. ولی از طرفی معتقدم می توان بگونه ای زندگی کرد که تکرارهای زندگی ما سبب صعود گردد. مانند پله های هم شکل یک نردبان که ما را بالا می برد. من به این سخن فروغ فرخزاد اعتقاد دارم که افق عمودی است و حرکت فواره وار


message 4: by Sara.g (new)

Sara.g | 222 comments Mod
باهاتون موافقم، اينكه تكرارهاي زندگي ما سبب صعود گردد


back to top