داستان كوتاه discussion

56 views
دانلود كتاب > اولدوز و عروسك سخنگو - صمد بهرنگي

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Mehdi (new)

Mehdi | 1795 comments Mod
وای این کتاب یکی از زیبا ترین داستانهای صمد بهرنگی هستش.
مرسی حمید جان.


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments من همیشه عاشق داستان های صمد بهرنگ بودم.


این هم یکی از اون داستان های شیرینشه.

مرسی از زحماتت.


message 3: by Reza (new)

Reza | 79 comments دست دردنكنه.واقعا كيفور شدم.


back to top