اتوبوس discussion

15 views
زنانه > شك

Comments Showing 1-7 of 7 (7 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Sara.g (new)

Sara.g | 222 comments Mod
صف سوار شدن اتوبوس زياد شلوغ نبود، وقتي تو صف بودم ديدم خانمي كه جلوم ايستاده بود به دختري كه خارج از صف مي¬خواست سوار شه اعتراض كرد و دختر در كنار صف ايستاد، معمولا كسايي اونجا مي-ايستن كه وقتي ديگه كسي سوار نشد اونا سوار شن. اتوبوس اومد، صف حركت كرد و من هم با صف جلو مي¬رفتم، وقتي ديدم اتوبوس خيلي شلوغه، كنار ايستادم تا بقيه سوار شن. وقتي كنار ايستادم با سوار شدن بقيه در اول صف قرار گرفته بودم ولي به خاطر جثه¬ي كوچكم نتوستم دقيقا در جلوي صف بايستم. مجبور شدم كنار اون دختر و كمي خارج از صف بايستم. با خودم گفتم الان ته صفيي¬ها فكر مي¬كنن كه من خارج از صف اينجا وايستادم، چون صحنه¬ي كنار ايستادن من رو نديده بودن. اعتراض به اون دختر باعث نگراني من شده بود. مي¬ترسيدم بي¬گناه به اعتراض كشيده بشم. اتوبوس بعدي اومد، در هنگام سوار شدن منتظر شنيدن اعتراض بودم، يكي گفت خانم ما اول صف بوديما!! صدا خيلي نزديك بود انگار از بغل دستم بود. با تعجب بهش نگاه كردم، دختري بود كه خارج از صف و در كنار من ايستاده بود، كسي كه كاملا صحنه¬ي كنار ايستادن من رو ديده بود. نمي¬دونم چرا اعتراض كرد؟! نمي¬دونم به خاطر اين بود كه به چشماي خودش شك داشت يا مي¬خواست تلافيه اعتراضي كه سري قبل بهش شده بودو سر من خالي كنه!!


message 2: by Masoud (new)

Masoud Nikkhoo | 123 comments Mod
بسیار جالب بود. نکته ای که برای من جالب آمد علاوه بر موضوع شک که عنوان داستان هم بر آن تأکید داشت، نکته ی واگیردار بودن اعتراض است. در اینجا می بینیم که اگرچه دختر خارج از صف، خود ناقض قانون است و محق اعتراض نیست، هنگامیکه در معرض یک اعتراض قرار می گیرد، به سرعت تصمیم به تخلیه ی انرژی حاصل از دریافت این اعتراض می گیرد. به نظرم می آید که ما بسیار مقلد دیگران هستیم. یعنی هرآنچه می بینیم را به سرعت تکرار می کنیم


message 3: by Sara.g (new)

Sara.g | 222 comments Mod
آره واقعا اين تلافي كردن قضيه ي جالبيه. ممنون كه جنبه هاي مختلفو داستانو بيان مي كنيد. جالب اينجاست اون دختر فقط يه اعتراض كوتاه كرد و ديگه چيزي نگفت. يعني فقط مي خواست همون جملرو تكرار بكنه تا تاثير منفي كه روش گذاشته بودو از خودش دور كنه. خيلي از ماها تاثيرات منفيرو اينجوري از خومون دور مي كنيم!!


message 4: by Masoud (new)

Masoud Nikkhoo | 123 comments Mod
به نظر من این داستان و داستان راننده مهربون که پیش از این در بخش زنانه نوشته شده دو روی یک سکه را نشان می دهند، پشت سر هم قرار گرفتن این دو داستان جالب است. آدم ها گویی آینه ای هستند که هر اشعه ای که به سمتشان تابیده می شود را منعکس می کنند


message 5: by Sara.g (new)

Sara.g | 222 comments Mod
كاملا با حرفتون موافقم


message 6: by Znaderi62 (new)

Znaderi62 | 6 comments دختر از برخوردی که باهاش شد یجورایی هم شرمساره هم عصبانی. به نظرم خواسته با این اعتراض هر دو حسشو خالی کنه. هم عصبانیت رو با تذکر دادن به شخص دیگه خالی کنه. هم شرمساری رو و بگه ببینید فقط من نیستم که رعایت نمی کنم بقیه هم حق منو میگیرن.


message 7: by Sara.g (new)

Sara.g | 222 comments Mod
آره زهرا دقیقا همینطوریه،من این رفتارو بسیار زیاد دیدم،و برام این جالبه برای خودشون اینجوری توجیه میکنن که چون دیگری حق منو رعایت نمیکنه منم نباید رعایت کنم،و تصور کن جامعه ایرو که همه به این شیوه عمل کنن!! وحشتناکه


back to top