Mashad discussion

34 views
دانشجویان دانشگاه فردوسی

Comments Showing 1-7 of 7 (7 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Farzad (last edited Aug 25, 2016 12:40PM) (new)

Farzad Hasan Zade | 9 comments Mod
نظر شما در مورد فضای دانشگاه فردوسی چیه؟


message 2: by S.Parisan (last edited Aug 25, 2016 12:41PM) (new)

S.Parisan سوالتون كمی مبهمه!!!!؟؟؟


message 3: by S.Parisan (last edited Aug 25, 2016 12:41PM) (new)

S.Parisan ممنون ميشم توضيح بديد


message 4: by Farzad (last edited Aug 25, 2016 12:51PM) (new)

Farzad Hasan Zade | 9 comments Mod
چون فردوسی دانشگاه بزرگی هست و 18000 تا دانشجو داره فضای سرد و بی تحرکی بر اون غالب شده. نظ.ر من این بود که بیام برای برن رفت از این وضع فکری کنیم و راه چاره ای پیدا کنیم. از تمام دانشجوهای فردوسی که تو این سایت هستن می خوام من رو تو این راه کمک کنن.


message 5: by S.Parisan (last edited Aug 25, 2016 01:55PM) (new)

S.Parisan namayeshgah KETAB
Mashhad 2-9 Azar
s@ bazdid : 14-21


message 6: by mehdi (new)

mehdi | 1 comments فردوسی دانشگاه فوق العادهای بود
اما حالا با خفقان موجود شده مثل مدرسه
گروهای دانشجویی از بین رفته
البته عمده دانشگاههای ایران به این روز افتاده
به امید آزادی
مهرداد


message 7: by عمار (new)

عمار آلاشلو (ammar) خواستم بگم توی این دوره وانفسای بیکاری فارغ التحصیلان ما تدریس خصوصی می کنیم آب حوض هم می کشیم!!! اگه کسی خواست پی ام بده! :-))


back to top