اتوبوس discussion

11 views
شیشه بخار گرفته > راست و دروغ

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Sara.g (new)

Sara.g | 222 comments Mod
. کسی که سخنانش نه راست است و نه دروغ ، فيلسوف است.


. کسی که راست و دروغ برای او يکی است متملق و چاپلوس است.


. کسی که پول ميگيرد تا دروغ بگويد دلال است.


. کسی که دروغ می گويد تا پول بگيرد گداست.


. کسی که پول می گيرد تا راست و دروغ را تشخيص دهد قاضی است.


. کسی که پول می گيرد تا گاهی راست را دروغ و دروغ را راست جلوه دهد وکيل است.


. کسی که جز راست چيزی نمی گويد بچه است.


. کسی که به خودش هم دروغ می گويد متکبر و خود پسند است.


. کسی که دروغ خودش را باور می کند ابله است.


. کسی که سخنان دروغش شيرين است شاعر است.


. کسی که اصلا دروغ نمی گويد مرده است.


. کسی که دروغ می گويد و قسم هم می خورد بازاری است.


. کسی که دروغ می گويد و خودش هم نمی فهمد پر حرف است.


. کسی که مردم سخنان دروغ او را راست می پندارند سياستمدار است.


. کسی که مردم سخنان راست او را دروغ می پندارند و به او می خندند ديوانه است.

با سپاس از شیدا مرادخانی


message 2: by Masoud (new)

Masoud Nikkhoo | 123 comments Mod
پس با این حساب می توان گفت همه چیز و همه کس بر اساس این دو کلمه طبقه بندی می شوند: راست و دروغ


message 3: by Sara.g (last edited Jan 31, 2011 10:41PM) (new)

Sara.g | 222 comments Mod
همه چيز و همه كس براساس اين د كلمه طبقه بندي نميشن. اين نوشته فقط از يه ديد ديگه نگاه كرده.و از ديد ديگري آدمهارو دسته بندي كرده


message 4: by Maral (new)

Maral | 35 comments baz be senfe ma... enayat!!!!!!!!!!!!


message 5: by Sara.g (new)

Sara.g | 222 comments Mod
ها ها ها. وقتي اينجا دير به دير سر مي زني منم مجبور ميشم از اين شيوه ها واسه كشوندنت به اينجا استفاده كنم:D


back to top