داستان كوتاه discussion

30 views
نوشته هاي ديگران > کوتاهترین داستان کوتاه دنیا

Comments Showing 1-6 of 6 (6 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Bita (new)

Bita | 55 comments کوتاه ترین داستان کوتاه جهان توسط ارنست همینگوی نوشته شده :
For Sale: Baby Shoes, Never Worn.
برای فروش: کفش بچه، هرگز پوشیده نشده.

گفته میشود ارنست همینگوی این داستان ۶ کلمه ای را برای شرکت در یک مسابقه ی داستان کوتاه نوشته است و برنده ی مسابقه نیز شده است. همچنین گفته میشود که وی این داستان کوتاه را در یک شرط بندی با یکی از دوستانش که ادعا کرده بود که با ۶ کلمه نمیتوان داستان نوشت، نوشته است.


message 2: by Mahyar (new)

Mahyar Mohammadi | 681 comments البته اگر به نوشته های مندرج در این گروه نظری بیندازی، می بینی که دقیقن همین جمله مدّت ها پیش موضوع ِ بحث ِ ما بود.... و چقدر هم بحث داغ شده بود. :دی


message 3: by Bita (new)

Bita | 55 comments بله متاسفانه من یک مدت نبودم این هست که نمیدونستم
مرسی از یادآوری شما


message 4: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) | 1919 comments بله
http://www.goodreads.com/topic/show/9...

از اینجا می تونید نوشته های پیشین دوستان و ببینید


message 5: by Bita (new)

Bita | 55 comments Saleh wrote: "بله
http://www.goodreads.com/topic/show/9...

از اینجا می تونید نوشته های پیشین دوستان و ببینید"


مرسی


MahtaBi KhaNooM | 1782 comments ئـــَــه
يادش بخير...بريم کمي اونجا سروصدا کنيم


back to top