فلسفه discussion

48 views
maktabe frankfort

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by [deleted user] (new)

lotfan har kas nazari ya matlabe jalebi rajebe maktabe frankfort dare inja baian kone. hamchenin agar ketabe khoobi dar in mored khoonde moarefi kone.
ketabe zabane esalate adorno ke tavasote siavashe jamadi tatjome shode va entesharate ghoghnoos oon ro chap karde ketabe khoobie dar in zamine.
man mayelam rajebe habermas bishtar bedoonam.kasi mitoone komakam kone?


message 2: by Maryam (last edited Aug 25, 2016 12:36PM) (new)

Maryam (maryam5063) بازخوانی هابرماس (درآمدی بر آراء، اندیشه ها و نظریه های یورگن هابرماس)
گردآورنده: حسینعلی نوذری
نشر چشمه.


message 3: by mehdi (last edited Aug 25, 2016 02:14PM) (new)

mehdi | 2 comments سر کارل ریموند پوپر در نتیجه گیری مقاله ای به نام مکتب فرانکفورت به نقل از ریمون آرون موگوید
"در نظر من آثار مکتب فرانکفورت همچون تریاک
روشنفکران است"
:D


message 4: by mhmazidi (new)

mhmazidi . | 2 comments Mod
سحر جان:
چند سال قبل يك كتاب با ترجمه دكتر بشيريه در مورد هابرماس منتشر شد. بينهايت شرمنده‌ام اما مربوطه به دهه هفتاد است و من الان حضور ذهن كامل ندارم اما فكر كنيم عنواني شبيه اين داشت: نقد در حوزه عمومي
يا يه همچين چيزی
مترجم :دكتر بشيريه-انتشارات نشر ني
اگر هم اصلا با آرای آنها آشنا نيستي مي‌تواني براي شروع كتابهاي بابك احمدي را نگاهي بندازی .
قرائت بابك احمدي از مكتب فرانكفورت بسيار روان و جذاب است


back to top