عاشقانه هاي پاك- Pure Love discussion

317 views
عشق يعني-Love is... > عشق يعني....

Comments Showing 1-50 of 110 (110 new)    post a comment »
« previous 1 3

message 1: by mehrdad (new)

mehrdad (mehrabun) | 826 comments Mod
اين تاپيك براي روشن شدن اين موضوع است كه چقدر معناي عشق در اذهان همه متفاوت ومتنوع است.
دوستدارتان مهرداد


message 2: by mehrdad (last edited Jul 27, 2008 06:15AM) (new)

mehrdad (mehrabun) | 826 comments Mod
مي خواهم كمي متفاوت از نوشته هاي قبلي چند نكته را براي دوستانم عرض كنم:
عشق موضوعي پيچيده است كه هر صنفي ،هرمرامي وهر دسته اي آنرا به يك نوع معني مي كند.
اينبار مي خواهيم در كنار تعابير زيباي هنري و ادبي از آن به كاربرد وكاركرد عملي آن نيز نگاهي داشته باشيم
واقعا به نظر شما عشق يعني چي؟
مي توانم بنويسم آنرا يا كه معناي نهانش باشم ولي افسوس كه اين ديد من است تو بيا شايد بگشايي بر ما در ديگر به فضاي بالا
دوستدارتان مهرداد.


message 3: by mehrdad (last edited Jul 29, 2008 05:21AM) (new)

mehrdad (mehrabun) | 826 comments Mod
لطفا هر كسي حد اقل در يك خط عشق را معني كند
عشق را معنا نما تا بداني نيست آسان اين مهم
گرچه هر گبري رهي زيبا براين معني فزود
عشق آيا در پي ديوانگي است ؟
عشق آيا رهي افسانه است؟
عشق آيا بي هوشي تا منتهاست؟
عشق آيا فتح باب ديگر است؟
عشق منفور است يا ممدوحتان؟


message 4: by Nasim (new)

Nasim | 7 comments زشته 17 تا عضو داشته باشیم و 1 تا÷یک و 3 تا نوشته!!!

عشق بالا و ÷ایین زیاد داره،اما وقتی بعد از گذر از هر سختیش به پشت سرت نگاه می کنی،به خودت افتخار میکنی،تو تونستی،پس عاشقی...


message 5: by mehrdad (new)

mehrdad (mehrabun) | 826 comments Mod
عشق يعني فرار يا ايستادن
عشق براي زماني است كه خطايي كرديم؟
عشق يعني محبت كردن؟
عشق يعني چي؟
عشق يعني پا فراتر گذاشتن؟
عشق يعني دمي در كنار محبوب بودن؟
عشق يعني ...
وتو معناي سبز عشقي تو خودت را معني كن


♀☻ஆ(¸.•'´Pal2aSt0o `'•.¸) | 61 comments eshgh yani sakhti...yani sukhtan...to tanha zamani mifahi asheghi k sukhti k sakhtia keshidi...unvaght mifahmi asheghi...man ashegham chon pash misuzam ama nemiresam...


message 7: by mehrdad (new)

mehrdad (mehrabun) | 826 comments Mod
عشق يعني باران يعني بخشيدن بدون چشم داشت يعني حس زيباي فداكاري يعني حس دل انگيز به ياد دوست بودن يعني وفا يعني راستي يعني ...


message 8: by Farzan (new)

Farzan (persianguy1983) عشق هم میتونه بسوزونه و هم میتونه مرحمی باشه بر زخمهای ما


message 9: by SerA (new)

SerA Mo (saramoazamian) عشق يعني تو ،وقتيكه چشماتو باز ميكني و متوجه ميشي كه همه چيز دنيارو دوست داري.اون موقع تو خود عشقي


message 10: by mehrdad (new)

mehrdad (mehrabun) | 826 comments Mod
عشق يعني پر پرواز نداشتن اما پريدن
عشق يعني پاي راه رفتن نداشتن اما دويدن
عشق يعني سر پر از هوس نداشتن اما بريدن
عشق يعني دل دريايي نداشتن اما خزيدن♀☻ஆ(¸.•'´Pal2aSt0o `'•.¸) | 61 comments و اگر آدم هم مثل من آدم بود و دلش ني لبكي بود حزين
ميسراييد به اندازه ي يك حنجره در گوش زمان
قطعه شعري از عشق كه همين عشق سر آغاز من و عالم بود
قبل از اين بود جهان يكه و در تنهايي
ظلماني كه يقين ماتم بود
جهان بي من يا من بي عالم
بود چيزي كه در آ” چيز وجودي كم بود
و تو يي جان جهان
نيز من كالبدي
ارزشي يود اگر
بودن ما با هم بود
عشق يعني باهم بودني كه تا ندارهmessage 12: by mehrdad (new)

mehrdad (mehrabun) | 826 comments Mod
ممنون از شعر زيبات پرستو خانم
سزاوار لب تشنه من جرعه نمي
ياكه بر بركه خشكيده من قطره نمي
من و تو در نظر ماه يكيم
ماهمه در نظر نازك مژگان صنمي
عشق يعني آنقدر پاك بودن كه مرزي نداشته باشي

و پرستو كه درين خانه ويران پرزد
خانه را پر زهواي نگهش ماتم زد
اين هم بخاطر شعر زيبا تون
دوستدارتان مهردادmessage 13: by Hamid (new)

Hamid | 48 comments عشق داغی است که تا مرگ نیاید نرود
هر که بر چهره از این داغ نشانی دارد


message 14: by Hamid (new)

Hamid | 48 comments بیستون را عشق کند شهرتش فر هاد برد
عشق نیرویی است ماورایی که عاشق رو با تمام مشکلات به سوی معشوق می کشاند و عاشق برای به دست آوردن معشوق با آغوش باز به پیشواز مشکلات می رود و خوشحال از تلاشها، مشکلات، گرفتاریها و و و


message 15: by [deleted user] (new)

عشق مثل تولد و مرگ فقط یک بار تو زندگی آدم اتفاق می افته
اگه احساس کردی تو زندگیت دوبار عاشق شدی بدون که هیچ وقت عاشق نبودی.


message 16: by [deleted user] (new)

عشق یعنی وعده ای در نور ماه
عشق یعنی صد سخن در یک نگاه
عشق یعنی جنگ با آلودگی
بهترین فصل از کتاب زندگی


message 17: by sepide (new)

sepide solaty | 11 comments
عشق یعنی انتظار و انتظار عشق یعنی هر چه بینی عکس یار

عشق یعنی شب نخفتن تا سحر عشق یعنی سجده ها با چشم تر

عشق یعنی دیده بر در دوختن عشق یعنی از فراقش سوختن

عشق یعنی سر به در آویختن عشق یعنی اشک حسرت ریختن

عشق یعنی لحظه های ناب ناب عشق یعنی لحظه های التهاب

عشق یعنی بنده فرمان شدن عشق یعنی تا ابد رسوا شدن

عشق یعنی گم شدن در کوی دوست عشق یعنی هر چه در دل آرزوست
message 18: by Mohsin (new)

Mohsin | 1 comments عشق یعنی وعده ای در نور ماه
عشق یعنی صد سخن در یک نگاه
عشق یعنی جنگ با آلودگی
بهترین فصل از کتاب زندگی


message 19: by S.Parisan (new)

S.Parisan | 137 comments
عشق چنان است كه
هر چه بيشتر ارزاني داري
سرشارتر شود

و هرگاه كه آن را تنگ در مشت گيري
آسان تر از كف رود

پروازش ده تا كه پايدار بماندmessage 20: by Leila (new)

Leila MHosseini | 39 comments .........عشق يعني يك پلاك و استخوان


message 21: by mehrdad (new)

mehrdad (mehrabun) | 826 comments Mod
عشق چراغي است كه نورش براي همه هويدا نيست
عشق آتشي است كه گرمايش را همه نمي فهمند
عشق كهربايي است كه فقط عاشق را مي ربايد و مابقي نظاره گرند
عشق دانه اي در دل تيره خاك است
عشق ترنمي است كه فقط تو مي شنوي
و ديگران ترنم تورا مي شنوند
عشق اشاره اي است براي پريدن
عشق مقدمه اي است براي رسيدنmessage 22: by ♀☻ஆ(¸.•'´Pal2aSt0o `'•.¸) (last edited Sep 03, 2008 03:53AM) (new)

♀☻ஆ(¸.•'´Pal2aSt0o `'•.¸) | 61 comments هنگامی که عشق شروع به جاری شدن می کندانگاه شما ناگهان میبینیدکه عشق بر کل مکانها بر همه جا روان است.عشق از درختان جاری است-شما اسمش را رایحه میگذارید.ان عشق است.عشق دارد از خورشید میتابد-شما اسمش را نور میگذارید.ان عشق است..................


message 23: by r3za (new)

r3za | 2 comments عشق یعنی دروغ!!!!!!


message 24: by mehrdad (last edited Sep 05, 2008 11:59PM) (new)

mehrdad (mehrabun) | 826 comments Mod
كامنت بحث بر انگيزي بود
عشق رو شايد بيشتر بشه خواهر ناتني غلو دونست تا داداش دوقلوي دروغ
دوستدارتان مهرداد


message 25: by یک رهرو (new)

یک رهرو | 3 comments عشق : مزه ای از ملکوت


message 26: by mehrdad (new)

mehrdad (mehrabun) | 826 comments Mod
عشق يعني آب شدن در نوك شمع
عشق يعني شعله ور شدن
عشق يعني سوختن براي تو


message 27: by S.Parisan (new)

S.Parisan | 137 comments عشق مثل آيه هاي قران مي مونه هر كس به اندازه ي ظرفيتش معنا،مفهوم و اصل اونو درك مي كنه


message 28: by Hanie (new)

Hanie naseri | 18 comments عشق يعني دم فروبستن به هنگام وداع
يعني فقط نگاه كردن و حتي يك كلمه هم حرف نزدن تا معشوقت از جلوي ديدگانت محو بشه


message 29: by Saghar (new)

Saghar | 2 comments عشق یعنی ... نمی شه وصفش کرد


message 30: by Sarah (new)

Sarah نمی دونم چیه ولی می دونم اون چیزی که همه جا و هر روز و در همه می بینم، نیست


message 31: by Sal (new)

Sal (rezaeinasab) باید از اونا که عاشقن پرسید


message 32: by r3za (new)

r3za | 2 comments عشق یعنی منتظر ماندن برای هیچ
!!!!1


message 33: by [deleted user] (new)

عشق آتش است و سوزد سر تا به پای عاشق
عاشق کجا گریزد از اظطراب آتش؟
حمید مصدق


message 34: by Farzan (new)

Farzan (persianguy1983) عشق مثل سرخک است هر چه دیرتر سراغ آدم بیاید بدتر است .
داگلاس جرولد


message 35: by S.Parisan (new)

S.Parisan | 137 comments
شرح مبسوط زیان و سود عشق

چشم غمگین و دل خرسند ماست


message 36: by mehrdad (new)

mehrdad (mehrabun) | 826 comments Mod
عشق مرضي است سودايي كه به جنون ختم مي گردد
شايد هم دارويي است كه عوارضش جنونه
شايد هم عارضه ايه كه آدم رو مجنون مي كنه
نمي دونم اما هر چي هست بد درديه


message 37: by mehrdad (new)

mehrdad (mehrabun) | 826 comments Mod
عشق يعني تن لرزان چنار دم باد پاييز
عشق يعني چند برگي بر يارت بكني تا كه فرش رهش باشد او
عشق يعني به صداي نازك زير پايش بر او فاش كني كه چقدر محبوب است
عشق يعني همه جامه خود بر او پهن كني
عشق يعني نفس باد خزان در گره شاخه بيد
عشق يعني سبزي كه شود بهررخش زرد و كبود
عشق يعني سفري طولاني
عشق يعني بفداي سر معشوق كني هستي خويش


message 38: by Bita (new)

Bita | 507 comments کجا دنبال مفهومی برای عشق می گردی ؟
که من این واژه را تا صبح معنا می کنم هر شب
message 39: by Bita (new)

Bita | 507 comments عشق و سد مثل هم هستند اگر بگذاري ترك كوچكي ايجاد شود كه فقط باريكه آبي از آن بگذرد، اندك اندك تمام ديواره را فرو ميريزد و لجظه اي ميرسد كه در آن هيچ كس ديگر نميتواند جلو جريان آب را بگيرد.
اگر ديوارها فرو بريزند، عشق همه چيز را در اختيار ميگيرد، ديگر برايش مهم نيست كه ممكن چيست و ناممكن چيست، برايش مهم نيست كه ميتوانيم يا نميتوانيم معشوقمان را كنار خود داشته باشيم يا نداشته باشيم عشق يعني اختيار از كف دادن
پائولو كوئيلو


message 40: by Ramin_lion (new)

Ramin_lion | 15 comments بين فردي كه عاشق شده و كسي كه تنها شخصي را دوست دارد تفاوتهايي است.

نوشته های زیر اگر چه تا حدود زيادي عمومیت دارد اما بخاطر داشته باشيد مطلق نيستند و اصولا
انسانها و احساسات آنها پيچيده تر از اينگونه تحليلها میباشد.

1- هنگام ديدن كسي كه عاشق او هستيد تپش قلب شما زياد شده و هيجان زده خواهيد شد. اما هنگاميكه كسي را مي بينيد كه آنرا دوست داريد احساس سرور و خوشحالي ميكنيد.

3- هنگامي كه عاشق هستيد زمستان در نظر شما بهار است وليكن هنگاميكه كسي را دوست داريد زمستان فقط فصلي زيبا (زمستاني زيبا) است.

5- وقتي به كسي كه عاشقش هستيد نگاه ميكنيد خجالت ميكشيد وليكن هنگاميكه به كسي كه دوستش داريد مي نگريد لبخند خواهيد زد.

7- وقتي در كنار معشوقه خود هستيد نميتوانيد هر آنچه را در ذهن داريد بيان كنيد. اما در مورد كسي كه دوستش داريد شما توانايي آنرا داريد.

9- در مواجه شدن با كسي كه عاشقش هستيد خجالت ميكشيد و يا حتي دست و پاي خود را گم ميكنيد اما در مورد فردي كه دوستش داريد راحت تر بوده و توانايي ابراز وجود خواهيد داشت.

11- شما نمي توانيد به چشمان كسي كه عاشقش هستيد مستقيم و طولاني نگاه كنيد اما مي توانيد مدتها به چشمان فردي كه دوستش داريد در حاليكه لبخندي بر لب داريد نگاه كنيد.

13- وقتي معشوقه شما گريه ميكند شما نيز گريه خواهيد كرد اما در مورد كسي كه دوستش داريد سعي بر آرام كردن او مي كنيد.

15- احساس عاشق بودن و درك آن از طريق نگاه است اما در درك دوست داشتن بيشتر از طريق شنوايي است.

17- شما مي توانيد يك رابطه دوستي را پايان دهيد اما هرگز نمي توانيد چشمان خود را بر احساس عاشق بودن ببنديد. چرا كه حتي اگر اينكار را بكنيد عشق همچنان قطره اي در قلب شما و براي هميشه باقي خواهد ماند


message 41: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 1594 comments Mod
از کتاب کویر - دکتر علی شریعتی
دوست داشتن برتر از عشق است.
عشق یک جوشش کور است و پیوندی از سر نابینائی، اما دوست داشتن پیوندی خودآگاه و از روی بصیرت روشن و زلال.....
میان دو بیگانه ناهمانند، عشقی جرقه می زند و چون در تاریکی است و یکدیگر را نمی بینند، پس از انفجار صاعقه است که در پرتو روشنائی آن، چهره یکدیگر را میتوانند دید و دراینجاست که گاه، پس از جرقه زدن عشق، عاشق و معشوق که در چهره هم می نگرند، احساس می کنند که هم را نمی شناسند و بیگانگی و ناآشنائی پس از عشق - که درد کوچکی نیست - فراوان است!

اما دوست داشتن در روشنائی ریشه می بندد و در زیر نور سبز می شود و رشد می کند و از اینروست که همواره پس از آشنائی پدید می آید. و در حقیقت، در آغاز دو روح خطوط آشنائی را در سیما و نگاه هم می خوانند، و پس از "آشنا شدن" است که "خودمانی" می شوند
.........
عشق نیروئی است در عاشق، که او را به معشوق می کشاند؛ و دوست داشتن جاذبه ای است در دوست، که دوست را به دوست می برد.
......
عشق، تملک معشوق است و دوست داشتن تشنگی محو شدن در دوست.
.........
عشق رو به جانب خود دارد، خودخواه است و "خودپا" و حسود، و معشوق را برای خود می پرستد و می ستاید؛ اما دوست داشتن رو به جانب دوست دارد، دوست خواه و دوست پا، و خود را برای دوست می خواهد و او را برای او دوست می دارد و خود در میانه نیست!
........
آری، باشی و زندگی کنی.... که دوست داشتن از عشق برتر است و من هرگز، خود را تا سطح بلتدترین قله عشقهای بلند، پائین نخواهم آورد!message 42: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 1594 comments Mod
سنگ عشق

زمين عاشق شد و آتشفشان كرد و هزار هزار سنگ آتشين به هوا رفت. خدا يكي از آن هزار هزار سنگ آتشين را به من داد تا در سينه‌ام بگذارم و قلبم باشد.
حالا هروقت كه روحم يخ مي كند، سنگ آتشينم سرد مي شود و تنها سنگش باقي مي ماند و هروقت كه عاشقم، سنگ آتشينم گُر مي گيرد و تنها آتش‌اش مي‌ماند.
مرا ببخش كه روزي سنگم و روزي آتش.
مرا ببخش كه در سينه‌ام سنگي آتشين است.

***
سيل عشق

عاشق شد و عشق قطره قطره پشت دلش جمع شد؛ و يك روز رسيد كه قلبش تَرَك برداشت و عشق از شكافِ دلش بيرون ريخت.
سيلي از عشق راه افتاد و جهان را عشق بُرد.
فرداي آن روز خدا دوباره جهاني تازه خلق كرد.

***
مردم اما نمي دانند جهان چرا اين همه تازه است. زيرا نمي‌دانند كه هر روز كسي عاشق مي‌شود و هر روز سيلي از عشق راه مي‌افتد و هر روز جهان را عشق مي‌بَرَد و خدا هر روز جهاني تازه خلق مي كند!

***
رنگ عشق

در و ديوار دنيا رنگي است. رنگ عشق. خدا جهان را رنگ كرده است. رنگ عشق؛ و اين رنگ هميشه تازه است و هرگز خشك نخواهد شد. از هر طرف كه بگذري، لباست به گوشه‌اي خواهد گرفت و رنگي خواهي شد.

اما كاش چندان هم محتاط نباشي؛ شاد باش و بي پروا بگذر، كه خدا كسي را دوستتر دارد كه لباس‌اش رنگي‌تر است!

عرفان نظرآهاری

message 43: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 1594 comments Mod
عشق يعني خلوت و را‌ز ونياز
عشق يعني محنت و سوز وگداز
عشق يعني سوز بي‌ماواي ساز
عشق يعني نغمه‌اي از روي ناز
عشق يعني كوي ايمان و اميد
عشق يعني يك بغل ياس سپيد
عشق يعني يك ترنم از يه يار
عشق يعني سبزي باغ و بهار
عشق يعني لحظه‌ی ديدار يار
عشق يعني انتهاي انتظار...
عشق يعني وعده‌ی بوس‌وكنار
عشق يعني يك تبسم بر لب زيباي يار
عشق يعني حس نرم اطلسي
عشق يعني با خدا در بي‌كسي
عشق يعني هم‌كلام بي‌صدا

عشق يعني بي‌نهايت تا خدا...
message 44: by [deleted user] (new)

تو را من زهر شیرین خوانم ای عشق
که نامی خوش تر از اینت ندانم
وگر هر لحظه رنگ تازه گیری
به غیر از زهر شیرینت نخوانم
تو زهری زهر گرم سینه سوزی
تو شیرینی که شور هستی از توست
شراب جام خورشیدی که جان را
نشاط از تو، غم از تو، هستی از توست
به آسانی مرا از من ربودی
درون کوره غم آزمودی
دلت آخر به سرگردانی ام سوخت
نگاهت را به زیبایی گشودی
بسی گفتند: دل از عشق برگیر
که نیرنگ است و افسون است و جادوست
ولی ما دل به او بستیم و دیدیم
که او زهر است اما ... نوشداروست
چه غم دارم که این زهر تب آلود
تنم را درجدایی می گدازد
از آن شادم که در هنگامه درد
غمی شیرین دلم را می نوازد
اگر مرگم به نابودی نگیرد
مرا مهر تو در دل جاودانی ست
اگر عمرم به ناکامی سرآید
تورا دارم که مرگم زندگانیست

فریدون مشیری


message 45: by Ahmad (new)

Ahmad Sharabiani (sharabiani) details Mar 31 Reply

برای ماریا
باز سرسبزی و سبزه برپاست
مهربانی، ز گفتار زیباست
باز نوری دگر جلوه­گر شد
مهر تابیده، مهتاب ِ غوغاست

اوج، سرمایه­ی عاشقانست
عشق راهی به رنگین کمانست
هر کجا، نامی از دل شنیدم
برده یا باخته جان ستانست

عشق، یکرنگی او، یگانه
چون غـزل، در ترنم، ترانه
خلقت از، پرتوی عاشقانه
لحظـــه­ی ِ بودنش جاودانه

ابر در گریه از شوق ِ باران
برق خندان که در جمع ِ یاران
در چمـن، گل، عـروس ِ بهاران
شاهد ِعقد ِ بلبـل، نهاران

غنچه یک جامه پوشیده، گلرنگ
رعد و دف، ابر و قطره هماهنگ
نرگس و عطر یک بوی خوشرنگ
یاس ها خواب خوشباش آهنگmessage 46: by [deleted user] (new)

استاد گرامی

جناب آقای شربیانی

شعر بسیار زیبایی بود
متشکرم

و سپاس از اینکه گروه را با حضورتون مزین کردین

منتظر مطالب پربارتان هستیم

ارادتمند
پریا


message 47: by mehrdad (new)

mehrdad (mehrabun) | 826 comments Mod
با تشكر از استاد شربياني

به خاطر حضور و شعر زيباي ايشون

مفتخريم كه شما در جمع ما هستيد

دوستدارتان مهرداد


message 48: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 1594 comments Mod
جناب استاد

سپاس بیکران از سروده اتان


message 49: by Ahmad (new)

Ahmad Sharabiani (sharabiani) برای ماریا، مهرداد، پریا با سپاس از لطف شما
و چه زیباست به وقت سحر آن غنچه­ی سرخ
که تو از خانه برون آمده، آن را چیدی
و چه زیباست نسیم سحری، پشت پرچین گلی
که، به دیدار دلی می­گشتی

و چه غمگین که صبا از تو گذشت
کوچه رنجید ز باد
ماه در برکه­ی آبش چه شنائی می­کرد

نور از اوج فرود آمده بود
باغ را دیده، که اطراف سحر ریخته بود
آسمان سرخی شرمی که
ز خلوتگه شب ساخته بود
چرخش آب به دامان سبوی دل کوه
چشمه انداخته بود
شوق خود، قطره­ی اشکی که به گل باخته بود

من در آئینه تماشا کردم
نور برقی به دل صاف تو آویخته بود
کوچه از راه گذشت
تو به دنبال دلت می­رفتی

هر قدم عطر نفس­های همان غنچه­ی سرخ
شوق پندار سبوی دل کوه
راه دیدار همان برکه­ی ماه

حسرت از آینه رنجید که لبخند زدی
روز از بستر ظلمت به در آمد
کفنش رنگین بود
سایه­ها گسترش آه شب، آهنگین بود
غنچه در دست تو
جای دل من رنگین بود

تو گذشتی از رود
باد برخاسته بود
آسمان معجری از خشم به سر ساخته بود
که چرا غنچه دمید؟
که چرا گل چیدی؟
که چرا کوچه نپیچید از راه؟
که چرا باد وزید؟
که چرا آینه بنمود ترا؟
که چرا روز آمد؟
که چرا غنچه ی دل رنگین بود؟

من در اینجا ماندم
ظلمت اما افزود
دیرک خیمه بلرزید از شب
باز گلبانگ سحر
باز هم غنچه­ی سرخ
شربیانی 1387 تهران


message 50: by Maria (new)

Maria (maria_jabbri) | 1594 comments Mod
استاد گرامی، چه لطیف و دلنواز می سرایید. بی نهایت سپاسگزارم

دستهایت، ساقه سبز پیامی می داد به من..."
و سفالینه انس، با نفس هایت آهسته ترک می خورد...."

سهراب سپهری - از روی پلک شب


« previous 1 3
back to top