اتوبوس discussion

10 views
شیشه بخار گرفته > وكيل دست و دلباز

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Sara.g (new)

Sara.g | 222 comments Mod
مسئولين يك موسسه خيريه متوجه شدند كه وكيل پولداري در شهرشان زندگي مي كند و تا كنون حتي يك ريال هم به خيريه كمك نكرده است.

پس يكي از افرادش را نزد او فرستادند.

مسئول خيريه: آقاي وكيل ما در مورد شما تحقيق كرديم و متوجه شديم كه الحمدالله از درآمد بسيار خوبي برخورداريد ولي تاكنون هيچ كمكي به خيريه نكرده ايد. نمي خواهيد در اين امر خير شركت كنيد؟

وكيل: آيا شما در تحقيقاتي كه در مورد من كرديد متوجه شديد كه مادرم بعد از يك بيماري طولاني سه ساله، هفته¬ي پيش درگذشت و در طول آن سه سال، حقوق بازنشستگي اش كفاف مخارج سنگين درمانش را نمي كرد؟

مسئول خيريه: (با كمي شرمندگي) نه، نمي دانستم. خيلي تسليت مي گويم.

وكيل: آيا در تحقيقاتي كه در مورد من كرديد فهميديد كه برادرم در جنگ هر دو پايش را از دست داده و ديگر نمي تواند كار كند و زن و 5 بچه دارد و سالهاست كه خانه نشين است و نمي تواند از پس مخارج زندگيش برآيد؟

مسئول خيريه: (با شرمندگي بيشتر) نه. نمي دانستم. چه گرفتاري بزرگي.

وكيل: آيا در تحقيقاتتان متوجه شديد كه خواهرم سالهاست كه در يك بيمارستان رواني است و چون بيمه نيست در تنگناي شديدي براي تأمين هزينه هاي درمانش قرار دارد.

مسئول خيريه كه كاملا شرمنده شده بود گفت: ببخشيد نمي دانستم اين همه گرفتاري داريد
وكيل: خوب. حالا كه من به اين ها يك ريال هم كمك نكرده ام، شما چطور انتظار داريد به خيريه شما كمك كنم؟


message 2: by Mina (new)

Mina | 22 comments انتظارش رو داشتم همینجوری تموم شه جالب بود


message 3: by Maral (new)

Maral | 35 comments ma 2ruz nabodima! farda senfe vokala inja ro takhte mikonan ;) :D


message 4: by Sara.g (new)

Sara.g | 222 comments Mod
na aziz chon mi2nestam to hasti ke azashon defa koni in posto gozashtam, ta to hasti senfe vokala takhte nemishe, mage kam alakye :):)


back to top