عکاس خونه discussion

33 views
عکسهای متفرقه > بازار تجریش

Comments Showing 1-10 of 10 (10 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 5: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2 comments چه اندازه آشنا و چه اندازه دوست داشتنی


message 6: by Mina (last edited Sep 08, 2010 02:08AM) (new)

Mina | 209 comments Mod
جالب بودن از عکس تسبیح ها بیشتر لذت بردم


Nader - نادر | 11 comments چند نکته در مورد این مجموعه:ـ

در یک روز بهاری بدون برنامه ریزی قبلی گذری داشتم در بازار تجریش و یک دوربین بسیار ساده ی دیجیتال ۵ مگاپیکسل در جیب۰
نتیجه این پرسه ی سه ساعته تعداد ۷۵ تصویر بود که بنا به دلایل مختلف فقط ۳۰ عکس قابل تحمل از میان آنها بیرون آمد۰
اگر کیفیت تصاویر خوب نیست به دلایل مختلف تکنیکی و کمبود نور و همچنین کپی های مکرر است۰

اشکان عزیز و مینای گرامی از توجه شما سپاسگزارم۰


message 8: by Bahar (new)

Bahar Amiri | 1 comments عسکهای جالبی بود.. یاد و خاطره تهران و فضای بازار تجریش را برایم زنده کرد.. مرسی


message 9: by Naghmeh (new)

Naghmeh | 24 comments پس چرا عکسا نیست؟


message 10: by Mina (new)

Mina | 209 comments Mod
احتمالا شما دیر سر زدی شاید سایت مرجع برای آپلود عکسها دچار مشکل شده


back to top