اتوبوس discussion

10 views
شیشه بخار گرفته > جعبه کفش

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Masoud (last edited Sep 05, 2010 08:56AM) (new)

Masoud Nikkhoo | 123 comments Mod
زن وشوهری بیش از شصت سال با یکدیگر زندگی مشترک داشتند. آنها همه چیز را به
طور مساوی بین خود تقسیم کرده بودند. در مورد همه چیز باهم صحبت می کردند
وهیچ چیز را از یکدیگر پنهان نمی کردند مگر یک چیز: یک جعبه کفش در بالای
کمد پیرزن بود که از شوهرش خواسته بود هرگز آن را باز نکند ودر مورد آن
هم چیزی نپرسد

در همه این سالها پیرمرد آن را نادیده گرفته بود اما بالاخره یک روز
پیرزن به بستر بیماری افتاد و پزشکان از او قطع امید کردند. در حالی که با
یکدیگر امور باقی را رفع ورجوع می کردند پیر مرد جعبه کفش را آورد و نزد
همسرش برد
پیرزن تصدیق کرد که وقت آن رسیده است که همه چیز را در مورد جعبه به
شوهرش بگوید. پس از او خواست تا در جعبه را باز کند .وقتی پیرمرد در جعبه
را باز کرد دو عروسک بافتنی ومقداری پول به مبلغ نود و پنج هزار دلار پیدا کرد
پیرمرد دراین باره از همسرش سوال نمود.
پیرزن گفت :هنگامی که ما قول و قرار ازدواج گذاشتیم مادربزرگم به من گفت
که راز خوشبختی زندگی مشترک در این است که هیچ وقت مشاجره نکنید او به من
گفت که هروقت از دست تو عصبانی شدم ساکت بمانم ویک عروسک ببافم.
پیرمرد به شدت تحت تاثیر قرار گرفت وسعی کرد اشک هایش سرازیر نشود فقط دو
عروسک در جعبه بود پس همسرش فقط دو بار در طول زندگی مشترکشان از دست او
رنجیده بود از این بابت در دلش شادمان شد پس رو به همسرش کرد وگفت این
همه پول چطور؟ پس اینها ازکجا آمده؟
در پاسخ گفت : آه عزیزم این پولی است که از فروش عروسک ها به دست اورده ام


message 2: by Maral (new)

Maral | 35 comments che ghadr in khanom zirak bode!!!!!!


message 3: by Sara.g (new)

Sara.g | 222 comments Mod
چقدر بامزه مي شد اگه آدما از اين روش استفاده مي كردن. مثلا يه چيز تعيين مي كردن و كنار مي ذاشتن و نه فقط براي عصبانيت بلكه در زمان شادي هم ازش استفاده مي كردن . البته اين روش بيشتر به درد زوج هاي جوون مي خوره. كه گاه گداري بفهمن طرف مقابلشون چقدر از دستشون ناراضي و چقدر راضيه.


back to top