عکاس خونه discussion

25 views
عکسهای متفرقه > یک عصر تابستونی

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Tania (last edited Aug 29, 2010 07:07PM) (new)

Tania (tania-sh) | 12 comments [image error]
[image error]
سلام
راستشو بخوایید من چیز زیادی از عکاسی نمی دانم و برای دل خودم عکس میگیرم اما خیلی ممنونتون می شوم اگر لطف کنید ایرادای منو بیان کنید تا من سعی در رفع اونها بکنم
سپاس


message 2: by ye.qaribeh (new)

ye.qaribeh | 20 comments آخخخخخخخخخ!!!
کمرم شکست تا این عکس ها باز بشن!
اندازه ی عکس هاتون رو قبل از ارسال کوچیک نمی کنید؟!؟
با این اینترنت ذغالی ما، واقعاً شاهکاره که کسی منتظر بمونه تا این صفحه کامل باز بشه!!!

البته عکس های جالبی هستند؛
نتیجه ی طنزش می شه یک میز در دو نگاه:
اوّل شکم، بعد عشق!!!
ا


back to top