داستان كوتاه discussion

105 views
گفتگو و بحث > واقعیت گرایی (رئالیسم) جادویی در ادبیات

Comments Showing 1-7 of 7 (7 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Nader - نادر (last edited Aug 26, 2010 06:17PM) (new)

Nader - نادر ***


واقعیت گرایی (رئالیسم ) جادویی جریانی است در حیطه ی هنر که در سالهای بیست قرن گذشته ی میلادی در هنرهای نقاشی و ادبیات پا گرفت۰این جریان هنری در دهه های بعدی بر حیطه های فیلمسازی و عکاسی نیز تأثیر گذاشت۰

واقعگرایی جادویی در ادبیات نخست در میانه ی دهه ی بیست قرن گذشته در آلمان، ایتالیا و فلاندر پا گرفت و از طریق کوره راه میان بُری خود را به پاریس رساند و از آنجا به اسپانیا گریخت و بواسطه ی ورود در حیطه ی ادبیات اسپانیایی خود را سریعاً در آمریکای لاتین یافت و در آنجا متجلی گردید و به شکوفایی رسید و در کوتاه ترین مدت بیشترین تأثیرات را بر ادبیات قرن بیستم گذاشت۰

این عنوان (رئالیسم جادویی یا سحرگونه) در سال ۱۹۴۸ توسط آرتور۰ اوزلار۰ پیتری ونزوئلایی به این جریان و سبک هنری داده شده است۰

میگوییل آنخل آستوریاس، نویسنده ی آمریکای جنوبی تبار، با نوشتن رمان "مردمان ذرت" در سال ۱۹۴۹ لقب پدر این سبک ادبی را بخود اختصاص داده است۰
در این رمان اساطیر سرخپوستان مایایی همراه با واقعیات فرهنگ و تاریخ آمریکای لاتین از منظر مردمان سرخپوست روایت میگردد۰ در این روایت واقعگرایانه ی جادویی از افسانه های آفرینشِ وقایع در تاریخ اساطیرِ مایایی بعنوان نیروی واکنش در مقابل استثمار مردمان سرخپوست توسط سفیدپوستان استفاده شده است۰
آلخو کارپنتیه در مقدمه ای که بر رمان خود "پادشاهی جهان" آورده مانیفست این سبک ادبی را بعنوان سبک واقعگرای جادویی، جمع بندی کرده است۰ مانیفستی که به شدت حیطه ی این سبک را در ادبیات آمریکای لاتین از جریان مشابه آن در اروپا جدا یا به تعبیری مرزبندی میکند۰ از نظر او توانایی لمس و درک واقعیت سحرگونه و جادویی برای نویسنده و مردمان دنیای نو، مانند اروپا به واسطه ی جدا افتادگی، فراموشی، نادیده انگاری یا ناباوری در اسطوره بعنوان آفریننده ی وقایع در جهان، به دلیل تعبیرات و تعریفات علمی نوین، بسیار محدود و ناچیز است۰ درحینی که در آمریکای لاتین هنوز این اساطیر در زندگی روزانه بعنوان عناصر آفریننده ی وقایع جهانی در میان سرخپوستان زنده و جاری هستند۰
واقعیت گرایی جادویی مرزهای میان واقعیت و خیال را میشکند و درهم میریزد۰ فرهنگ مردمی، شناخت اساطیر، مذهب، تاریخ و جغرافیا در روایت واقعگرای جادویی به گونه ای مورد تأکید قرار داشته و در جریان روایت بیشتر به چشم می آیند۰
کارپنتیه بر این باور است که در این سبک دو مقوله ی اصلی درهم ادغام میشوند : ـ واقعیت ـ و ـ شناخت اسطوره|خیال|سِحر| ـ که در جوامع پیشرفته ی امروزی در تقابل با یکدیگر قرار میگیرند۰از نظر کارپنتیه این دو حیطه حتماً نبایستی در روایت در مقابل یکدیگر قرار گرفته و دچار زنجیره های دیالکتیک شوند، بلکه میتوانند به گونه ای هماهنگ و سازگار در کنار هم بنشینند۰
سبک واقعگرای جادویی در نقطه ی مقابل سبک واقعگرای اجتماعی رده بندی شده است۰

تمایز از سبکهای دیگر۰

در حیطه ی خیال نویسنده ی واقعگرای جادویی در پشت نویسنده ی ادبیات خیالی قرار میگیرد و از تسلیم کامل ذهن خود به حیطه ی خیال سربازمیزند۰ بدین گونه که سعی در ترساندن، یا مشکوک جلوه دادن و هر نوع سوء استفاده ی دیگر از احساسات مخاطب خود به گونه ای تصنعی و یا با توسل به انواع حقه ی خیالی ندارد۰اما با هنر خود میان تجربیات و دریافت واقعیت در ناخودآگاه، از یک سو و واقعیت عینی از سوی دیگر، با تأکید بر فاصله گیری این دو از یکدیگر، به گونه ای (جادویی) و هماهنگ، برای مخاطب ایجاد کشش و هیجان مینماید۰بدین طریق در اثر هنری او دنیایی خلق میشود که مخاطب بعنوان ناظر بر این دنیا قادر نیست براحتی میان هوش و دریافت (ادراک) مرزی قائل گردد۰ (در واقع هوش در مقابل دریافته ها به اعتراض کمتری دست میزند و دریافته ها را آسان تر میپذیرد، هرچند که از حیطه ی خیال برخاسته باشند)۰
روایتگری در این حیطه بسیار مخاطره انگیز است۰ چه نویسنده با کمترین بی توجهی و گم کردن مرزهای خیال و واقعیت به راحتی دچار خطا شده و به حیطه ی ادبیات خیالی میلغزد۰

بعضی داستان نویسان مرز میان ادبیات واقعیت جادویی و ادبیات خیالی را بسیار باریک دانسته اند۰ جین وولف در مصاحبه ای ادبیات واقعیت جادویی را چنین تعریف کرده است: ـ ادبیات واقعگرای جادویی نوشتن خیال است برای مردمان اسپانیایی زبان۰
از نویسندگان معاصر که در حیطه ی داستانهای خیالی قلم میزنند و در حیطه ی واقعیت جادویی می اندیشند میتوان لیلیانا بودوک در آمریکای لاتین و کای مایر را در آلمان نام برد۰

از نظر کارپنتیه۰ ادبیات واقعگرای جادویی در نظر مخاطب اروپایی بیشتر مفهومی مترادف با سورریالیسم دارد، درصورتیکه به عکس در آمریکای لاتین ادبیات واقعگرای جادویی(مانند خدایان اساطیری) در بطن زندگی عادی و روزانه ی مردم جریان دارد
داستان های "زیباترین غریق جهان" اثر "گابریل گارسیا مارکز" و "آئورا" اثر "فوئنتس" از ناب ترین آثار در این حیطه ادبی میباشند۰

برخی از برترین نویسندگان این سبک

در ادبیات آلمانی زبان ـ
# Ingeborg Bachmanر
# Georg Britting
# Günter Eich
# Günter Grass
# Hans Henny Jahnn
# Ernst Jünger
# Hermann Kasack
# Ernst Kreuder
# Alfred Kubin
# Friedo Lampe
# Elisabeth Langgässer
# Wilhelm Lehmann
# Alexander Lernet-Holenia
# Oskar Loerke
# Kai Meyer
# Hans Erich Nossack
# Leo Perutz
# Roland Schimmelpfennig
# Karl Schwedhelm

در دیگر کشورهای اروپایی: ـ* Majpell Axellson, Schweden
* Massimo Bontempelli, Italien
* Suzanne Brøgger, Dänemark
* Michail Bulgakow, Russland
* Italo Calvino, Italien
* Mircea Cărtărescu, Rumänien
* Johan Daisne, Belgien
* Mircea Eliade, Rumänien
* Marianne Fredriksson, Schweden
* William Heinesen, Dänemark
* Eugene Ionesco, Frankreich/Rumänien
* Idar Kristianssen, Norwegen
* Hubert Lampo, Belgien
* Ib Michael, Dänemark
* Morten Ramsland, Dänemark
* Salman Rushdie, Indien/Großbritannien
* Göran Tundström, Schweden
* Charlotte Weitze, Dänemark

در آمریکا: ـ


* Jonathan Safran Foer
* William J. Kennedy
* Toni Morrison
* Elizabeth Kostova

در آمریکای لاتین: ـ

* Isabel Allende
* Mário de Andrade
* Miguel Ángel Asturias
* Alejo Carpentier
* Martha Cerda
* Laura Esquivel
* Gabriel García Márquez
* Augusto Roa Bastos
* Juan Rulfo
* Arturo Uslar Pietri

در ژاپن: ـ

* Haruki Murakami
* Banana Yoshimoto

در ایران آثار غلامحسین ساعدی و رضا براهنی به این سبک روایتگری نزدیک است
در ترکیه یاشار کمال و لطیفه تکین نمایندگان این جریان هنری میباشند۰

منابع: ـ

wikipedia. de:
# Franz Roh: Geschichte der deutschen Kunst von 1900 bis zur Gegenwart. F. Bruckmann, München 1958.
# Andreas Fluck: Magischer Realismus. Lang, Frankfurt am Main/Berlin 1994
# Michael Scheffel: Magischer Realismus. Die Geschichte eines Begriffes und ein Versuch seiner Bestimmung. Stauffenburg, Tübingen 1990

نادر
سپتامبر ۲۰۱۰


message 2: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments بسیار مفید بود. سپاس فراوان از این نوشتار و پژوهش که به اشتراک گذاشتی. به آثار یاشار کمال اشاره کرده بودی. گفتم بد نباشد که از رمان اینجه ممد یاد کنم و ترجمه بی مانند باغچه بان که از بهترین ترجمه هایی است که تا به امروز خوانده ام. ‏


Nader - نادر ***
پ۰ن ـ به باور من در ترجمه ی این عنوان (واقعیتگرایی جادویی) در انتخاب واژه ی جادویی در زبان فارسی، آنگونه که مترجمان دیگر نیز آنرا بکار گرفته اند، نارسایی وجود دارد۰
طی نظرخواهی از اشکان گرامی در ریشه یابی دو واژه ی جادو و سحر (افسون) گرچه این دو واژه هم معنا آورده شده اند اما همانطور که ایشان بدان اشاره کرده اند، در فارسی دری واژه ی جادو در ادبیات فولکلور نشان و نماد از پلیدی دارد، آنگونه که در شاهنامه بدان برمیخوریم: ـ

چه مایه جهان گشت بر ما ببد
ز کردار این جادوی بی خرد

و یا

هنر خوار شد جادویی ارجمند
نهان راستی آشکارا گزند

اشکان گرامی آورده است: آنچه نیکان در مقابل جادو و جادوی داشته اند، افسون بوده است۰ همچون افسون هرمزد۰

از این روی به باور من بایستی در برگردان این عنوان از واژه ی افسون یا سحر در مقام جادو استفاده نمود و شخصاً برای انتقال دقیق تر مفهوم، عنوان "واقعگرایی سحرگونه یا افسونی" را انتخاب میکنم۰


Nader - نادر Ashkan wrote: "بسیار مفید بود. سپاس فراوان از این نوشتار و پژوهش که به اشتراک گذاشتی. به آثار یاشار کمال اشاره کرده بودی. گفتم بد نباشد که از رمان اینجه ممد یاد کنم و ترجمه بی مانند باغچه بان که از بهترین ترجمه ه..."

سپاس فراوان از یاری و توجه شما۰


message 5: by Parva (new)

Parva Rostami | 348 comments خیلی جالب بود همین امروز درباره ی تفاوت های ادبیات واقعیت جادویی و ادبیات خیالی با خواهرم صحبت میکردیم.وقتی مطلب شما را دراین باره دیدم بسیار هیجان زده شدم .
ممنون از اشتراک این مطلب مفید.واقعا استفاده کردم.

موفق باشید


Nader - نادر Parva wrote: "خیلی جالب بود همین امروز درباره ی تفاوت های ادبیات واقعیت جادویی و ادبیات خیالی با خواهرم صحبت میکردیم.وقتی مطلب شما را دراین باره دیدم بسیار هیجان زده شدم .
ممنون از اشتراک این مطلب مفید.واقعا است..."


طلب کردید، افسون شد۰

برقرار باشید۰


message 7: by Amin (new)

Amin (gharibehichestan) | 266 comments بسیار آموزنده بود نادر گرامی
ممنون از اشتراک گذاری شما


back to top