فلسفه discussion

85 views
برای شروع

Comments Showing 1-4 of 4 (4 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by mhmazidi (last edited Aug 25, 2016 12:26PM) (new)

mhmazidi . | 2 comments Mod
اين گروه مي‌تواند مكانی باشد برای دوستداران كتابهای فلسفي.در صورت استقبال مي‌تواند مكاني برای بحث‌های مرتبط نيز باشد.
اما در درجه اول تلاش جهت معرفي بيشتر كتب فلسفي است تا انگيزه همه ما جهت مطالعه اين كتب افزايش يابد.


message 2: by Tayyebeh (last edited Aug 25, 2016 12:30PM) (new)

Tayyebeh | 1 comments من بهترین کتابی که تا به حال توی فلسفه خوندم دنیای سوفی اه چون واقعا خوب مطالب رو می فهمونه (نوشته یوستین گودر)


message 3: by Maryam (last edited Aug 25, 2016 12:33PM) (new)

Maryam (maryam5063) اگر از کتابهای فلسفی شبیه دنیای سوفی که ساده هم مسایل رو بیان می کنن خوشتون میاد کتاب دنیای تئو رو بهتون پیشنهاد می کنم. البته عنوان اصلی کتاب که به فرانسوی هم نوشته شده سفر تئو هست که مترجم برای این که با دیدن اسم کتاب ناخودآگاه عنوان کتاب پرفروش دنیای سوفی در ذهن متداعی بشه این عنوان رو انتخاب کرده.


message 4: by Mona (new)

Mona | 2 comments سلام
من خودم با مطالعه ي كتاب تاريخ فلسفه از ويل دورانت بزرگ به فلسفه بيشتر علاقه مند شدم اما كتابهاي بهتري هم در مورد فلسفه هست بستگي به شما داره كه به چجور فلسفه اي علاقه داشته باشيد در اين كتاب در مورد فلسفه ي همه ي بزرگان فلسفه اومده مثل كانت اسپينوزا- سقراط- نيچه و بقيه.. واسه شروع عاليه دوستان


back to top