Bulgaria reads discussion

224 views
Книга на месеца > Книга на месеца - кое, как, защо?

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Katerina (new)

Katerina Zhecheva | 89 comments Mod
Книга на месеца се избира от членовете на Bulgaria reads всеки месец, като дискусиите и номинациите свързани с избора се водят винаги в предходния, а победтеля се обявява на първо число.
Ако за някого има нещо неясно, има въпроси или идеи относно инициативата, тук е мястото да ги сподели.
По идея на Anna


message 2: by Slavi (new)

Slavi Iliev | 4 comments Предлагам да се възобнови Книга на месеца. Редовно се чудя кое да е следващото нещо, което да прочета.


back to top