عکاس خونه discussion

43 views
عکسهای متفرقه > دست دعای آب

Comments Showing 1-7 of 7 (7 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Samira (new)

Samira Salimi (ssalimi) | 40 comments


message 2: by Mina (new)

Mina | 209 comments Mod
من هم با محسن موافقم
وقتی گنبد رو خط تقارن عکس گرفتی فواره های آب یه ذره نامنظمش کرده


message 3: by Samira (new)

Samira Salimi (ssalimi) | 40 comments بله درسته من از همین زاویه چندبار عکس گرفتم که تقارن ایجادشه اما امان از دست این قطره های ناآرام :)


message 5: by Samaneh (new)

Samaneh | 4 comments فکر کنم جایی که عکسمو گذاشتم اشتباهه.بازم کمک..خوب به من گفتن تو کامنت بذار.


message 6: by ye.qaribeh (new)

ye.qaribeh | 20 comments Samaneh wrote: "فکر کنم جایی که عکسمو گذاشتم اشتباهه.بازم کمک..خوب به من گفتن تو کامنت بذار."

برو به این آدرس:
http://www.goodreads.com/topic/show/2...
اون کدی رو که به صورت تصویر در اوّلین نوشته قرار داره توی قسمت کامنت بنویس امّا به جای علامت سؤال ها آدرس عکست رو بذار.
اگه باز هم متوجه نشدی یگو آموزش تصویریش رو بذاریم


message 7: by Mina (new)

Mina | 209 comments Mod
سمانه جان
توی صفحه اصلی گروه در قسمت گذاشتن عکس در گروه
روش بارگذاری عکس
و کد قرار دادن عکس توی سایت و خلاصه همه چی
به طور مفصل اومده
کمی با دقت و حوصله بخونی مطمئنم موفق میشی


back to top