شعر سـپـيـد discussion

34 views
از الست

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Darya (new)

Darya | 7 comments انگار که تمام ستارگان جهان را با تو پیوند دور و نزدیکیست
انگار که خون تمام شقایق ها در رگهای تو جاریست
و همه ی تاریخ های خوب با تو دوباره تکرار میشود
از تو هزار بار دیگر اولین خنده ی هر نوزاد آغاز می شود
و هزار بار دیگر با مرگ یک خوب به پایان می رسی
نمی دانم روز میلادم به زمین بازگشته بودی که اقبالت را محک بزنی یا نه اما...
آنقدر برگرد که پیدایت کنم آنقدر برگرد که پیدایم کنی
از الست همیشه در این سرزمین تنگ ادم ها دلتنگ توام


message 2: by Bita (new)

Bita | 8 comments خیلی زيبا بود دریا جان


باز هم با صدایی از جنس سکوت تو را فریاد میکنم
که بیا ای تو که در هر شب و روز

چون ستاره

چون نور

میشوی همچو نشانی بر قلب سیاه ویخی ام

میزنم فریاد:بیا

بنگر روح ملولم بنگر جسم ضعیفم

بنگر قدمی را که برای تو برداشته ام

من همانم برگرد


سارا شمس نژاد


message 3: by Darya (new)

Darya | 7 comments ممنون بیتا جان


back to top