انقلاب سبز discussion

71 views
آزادي

Comments Showing 1-11 of 11 (11 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

من خالی از عاطفه و خشم | 12 comments اگه امروز منو تو جايگاه متهم مي بينين علتش اينه كه من به انسان معتقدم، اعتقاد به انسان يعني اعتقاد به آزادي انسان، آزادي تفكر، آزادي بيان، آزادي انتقاد، آزادي مخالفت و......

يك مرد/اوريانا فالاچي


message 2: by [deleted user] (new)

اين حرف دل همه زندانيان سياسي الان ايرانه
ممنون زهره جان


message 3: by Reza (new)

Reza Kahlili (RezaKahlili) | 2 comments Please visit my book. I reveal the atrocities against men and women in Iran. I intend to get the word out there and raise my voice for the freedom of the Iranians.
http://www.amazon.com/Time-Betray-Ast...

Also my site:
www.atimetobetray.com


من خالی از عاطفه و خشم | 12 comments ممنون از توجه شما دوستان


message 5: by Peyman (new)

Peyman (peymanoa) | 25 comments شعر/هفت سینی در اوین

هفت سینی در اوین

کلمه: مهرداد نصرتی شاعر در شعری با نام هفت سینی در اوین ،هفت سینی را به مادران دلسوخته و پدرانی با چشمهایی دوخته بر درب خروجی اوین و همه زندانها تقدیم کرده است:

عید می آید

هفت سینی چیده ام

سلول ما هم تا نماند بی نصیب از سفره نوروز

_هفت سینی ناگزیر امسال_

سین اول :

سین سلول است

( تنگی اش یادآوران چاه)

سین دوم :

سرنگهبان است

(با کمی شرمندگی در هر نگاه )

سین سوم :

سردی بند است

( در سکوتی سردتر ، سرد وسیاه)

سین چهارم :

سختی میله است

(در تعجب مانده از سرسختی این نوجوان بی گناه)

سین پنجم :

ساعت بند است

( کندتر از روز و هفته ثانیه هایش و حتی سال و ماه)

سین ششم:

سوز این دل هاست

(نه به حال خود ،

که به حال مادران پشت دیوار اوین ،

دل خستگان بی پناه )

سین هفتم:

لیکن از این جنس نیست

سین هفتم سین سرسبزی است

( که حضورش را بهاران پهن خواهد کرد بر گیتی

آنچنان که هیچ قاضی حکم نتواند کند انکار آن را خواه یا ناخواه

و اوین هم جزیی از دنیاست

سبز خواهد کرد فصل سبز آن را در مسیر راه)

هفت سین ناگزیر ما همه امسال اینگونه است.

مهرداد نصرتی ( مهرشاعر )


من خالی از عاطفه و خشم | 12 comments گر تو سبزی سبزم/ گر تو شادی شادم/ من ز شیرینی تو فرهادم/ وطنم ! ایرانم !/ عید آن روز مبارک بادم/ که تو آبادی و من آزادم
مرسي پيمان عزيز


message 7: by Yalda (new)

Yalda | 4 comments هرگز از مرگ نهراسیده ام باری هراس من همه از مردن در سرزمینی ست که مزد گورکن از آزادی انسان افزون تر است


من خالی از عاطفه و خشم | 12 comments مرسي يلدا جان


message 9: by Yalda (new)

Yalda | 4 comments حقیقت حاکم بر وضعیت فعلی ما همینه
توصیه میکنم همه کتاب قلعه حیوانات جورج اورول رو بخونن و به معنای واقعی کلمه وضعیت فعلی مارور درک میکنن (دنبال چی بودن و چه کردن: دنبال چی بودیم و چه کردیم؟؟؟)


من خالی از عاطفه و خشم | 12 comments يلدا من كتاب قلعه ي حيواناتو خوندم و واقعا لذت بردم از خوندنش


message 11: by Peyman (new)

Peyman (peymanoa) | 25 comments زندگي خودمان را در اين كتاب كاملا ملموس است


back to top