انقلاب‌های پرهیاهو انقلاب‌های پرهیاهو discussion


4 views
انقلاب های پر هیاهو

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Sheida کتاب های تاریخ ترسناک یک سری 6-7 تایی هستن که در اصل برای گروه سنی نوجوانان نوشته شده و واقعن باید به نویسنده اش تبریک گفت که اینقدر خلاصه و در عین حال کامل و جذذذذذاب تاریخ رو نوشته


message 2: by Sheida (last edited Apr 28, 2015 02:31PM) (new) - rated it 5 stars

Sheida در این کتاب که اولین جلد این سری هست، ماجرای انقلاب ایران هم وجود داره اما توی ترجمه ی ایرانی اش متاسفانه سانسور شده است چون قلم نویسنده به طور کلی به طرز باور نکردنی طنز هست


back to top