عاشقانه هاي پاك- Pure Love discussion

53 views
عشق و خدا- Love & God > چاکر عشق خدا

Comments (showing 1-9 of 9) (9 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Kazim (new)

Kazim Daraei | 39 comments گفتم که ز عشق همچو مویت باشم
همواره نشسته پیش رویت باشم
اندیشه غلط کردم و دور افتادم
من چاکر پاسبان کویت باشم


message 2: by S.Parisan (new)

S.Parisan | 137 comments
باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی
گر سوی مستان می روی . مستانه شو ! مستانه شو


message 3: by Bita (new)

Bita | 507 comments زهی عشق زهی عشق که ما راست خدایا
چه نغزست و چه خوبست و چه زیباست خدایا

چه گرمیم چه گرمیم از این عشق چو خورشید
چه پنهان و چه پنهان و چه پیداست خدایا

زهی ماه زهی ماه زهی باده همراه
که جان را و جهان را بیاراست خدایا

زهی شور زهی شور که انگیخته عالم
زهی کار زهی بار که آن جاست خدایا
message 4: by [deleted user] (new)

تاکی به تمنای وصال تو یگانه
اشکم شود از هر مژه چون سیل روانه
خواهد به سر آید، شب هجران تو یانه؟
ای تیر غمت را دل عشاق نشانه

جمعی به تو مشغول و تو غایب ز میانه

رفتم به در صومعهٔ عابد و زاهد
دیدم همه را پیش رخت راکع و ساجد
در میکده رهبانم و در صومعه عابد
گه معتکف دیرم و گه ساکن مسجد

یعنی که تو را می‌طلبم خانه به خانه

روزی که برفتند حریفان پی هر کار
زاهد سوی مسجد شد و من جانب خمار
من یار طلب کردم و او جلوه‌گه یار
حاجی به ره کعبه و من طالب دیدار

او خانه همی جوید و من صاحب خانه

هر در که زنم صاحب آن خانه تویی تو
هر جا که روم پرتو کاشانه تویی تو
در میکده و دیر که جانانه تویی تو
مقصود من از کعبه و بتخانه تویی تو

مقصود تویی کعبه و بتخانه بهانه

بلبل به چمن زان گل رخسار نشان دید
پروانه در آتش شد و اسرار عیان دید
عارف صفت روی تو در پیر و جوان دید
یعنی همه جا عکس رخ یار توان دید

دیوانه منم من که روم خانه به خانه

عاقل به قوانین خرد راه تو پوید
دیوانه برون از همه آیین تو جوید
تا غنچهٔ بشکفتهٔ این باغ که بوید
هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید

بلبل به غزلخوانی و قمری به ترانه

بیچاره بهائی که دلش زار غم توست
هر چند که عاصی است ز خیل خدم توست
امید وی از عاطفت دم به دم توست
تقصیر خیالی به امید کرم توست

یعنی که گنه را به از این نیست بهانه

شیخ بهایی

بشنوید با صدای عبدالحسین مختاباد
http://www.4shared.com/file/202933417...


message 5: by Bita (new)

Bita | 507 comments هیچ نوشدارویی شگفت تر از عشق نیستو نوش داروی عشق تنها در دستان اوستاو که نامش خداوند استعاشق اگر نباشی خدایی نخواهی داشت...........عرفان نظر آهاری


message 6: by Bita (new)

Bita | 507 comments چند سال پیش ، در یک روز گرم تابستان ، پسر کوچکی با عجله لباسهایش را در آورد و خنده کنان داخل دریاچه شیرجه رفت.
مادرش از پنجره نگاهش می کرد و از شادی کودکش لذت میبرد. مادر ناگهان تمساحی را دید که به سوی پسرش شنا می کرد.
مادر وحشتزده به سمت دریاچه دوید و با فریادش پسرش را صدا زد . پسرش سرش را برگرداند ولی دیگر دیر شده بود.
تمساح با یک چرخش پاهای کودک را گرفت تا زیر آب بکشد، مادر از راه رسید و از روی اسکله بازوی پسرش را گرفت. تمساح پسر را با قدرت می کشید ولی عشق مادر به آنقدر زیاد بود که نمی گذاشت پسر در کام تمساح رها شود.کشاورزی که در حال عبور از آن حوالی بود ، صدای فریاد مادر را شنید، به طرف آنها دوید و با چنگک محکم بر سر تمساح زد و او را فراری داد.
پسر را سریع به بیمارستان رساندند. دو ماه گذشت تا پسر بهبودی پیدا کند. پاهایش با آرواره های تمساح سوراخ سوراخ شده بود و روی بازوهایش جای زخم ناخنهای مادرش مانده بود.
خبرنگاری که با کودک مصاحبه می کرد از او خواست تا جای زخمهایش را به او نشان دهد. پسر شلوارش را کنار زد و با ناراحتی زخمها را نشان داد ،سپس با غرور بازوهایش را نشان داد و گفت ،

" این زخمها را دوست دارم ، اینها خراشهای عشق مادرم هستند."

گاهی مثل یک کودک قدرشناس
خراشهای عشق خداوند را به خودت نشان بده
خواهی دید چقدر دوست داشتنی هستند.


message 7: by [deleted user] (new)

Bita wrote: "چند سال پیش ، در یک روز گرم تابستان ، پسر کوچکی با عجله لباسهایش را در آورد و خنده کنان داخل دریاچه شیرجه رفت.
مادرش از پنجره نگاهش می کرد و از شادی کودکش لذت میبرد. مادر ناگهان تمساحی را دید که ب..."


مثل هميشه قشنگ بود بيتاي عزيز


message 8: by [deleted user] (new)

الهی‌ به‌ مستان‌ میخانه‌ات‌
به‌ عقل‌ آفرینان‌ دیوانه‌ات‌

الهی‌ به‌ آنانکه‌ در تو گُمند
نهان‌ از دل‌ و دیدة‌ مردمند

به‌ دریاکش‌ لُجّة‌ کبریا
که‌ آمد به‌ شأنش‌ فرود إنّما

به‌ دُرّی‌ که‌ عرش‌ است‌ او را صدف
به‌ ساقیّ کوثر ، به‌ شاه‌ نجف‌

به‌ نور دل‌ صبح‌ خیزان‌ عشق‌
ز شادی‌ به‌ اندُه‌ گریزان‌ عشق‌

به‌ آن‌ دل‌ پرستان‌ بی‌ پا و سر
به‌ شادی‌ فروشان‌ بی‌ شور و شر

به‌ رندان‌ سر مست‌ آگاه‌ دل‌
که‌ هرگز نرفتند جز راه‌ دل‌

به‌ مستان‌ افتاده‌ در پای‌ خُم‌
به‌ مخمور با مرگ‌ در اشتُلم‌

به‌ شام‌ غریبان‌ به‌ جام‌ صبوح‌
کز ایشانْست‌ شام‌ سحر را فتوح‌

کز آن‌ خوبرو چشم‌ بد دور باد
غلط‌ دور گفتم‌ که‌ خود کور باد

که‌ خاکم‌ گِل‌ از آب‌ انگور کن‌
سراپای‌ من‌ آتش‌ طور کن‌

خدا را به‌ جان‌ خراباتیان‌
کزین‌ تهمتِ هستیم‌ وارهان‌

به‌ میخانة‌ وحدتم‌ راه‌ ده‌
دل‌ زنده‌ و جان‌ آگاه‌ ده‌

که‌ از کثرت‌ خلق‌ تنگ‌ آمدم‌
به‌ هر سو شدم‌ سر به‌ سنگ‌ آمدم‌

مِئی‌ ده‌ که‌ چون‌ ریزیش‌ در سبو
برآرد سبو از دل‌ آواز هو

از آن‌ می‌ که‌ در دل‌ چو منزل‌ کند
بدن‌ را فروزان‌تر از دل‌ کند

از آن‌ می‌ که‌ چون‌ عکسش‌ افتد به‌ باغ‌
کند غنچه‌ را گوهر شب‌ چراغ‌

از آن‌ می‌ که‌ چون‌ عکس‌ بر لب‌ زند
لب‌ شیشه‌ تبخاله‌ از تب‌ زند

از آن‌ می‌ که‌ گر شب‌ ببیند به‌ خواب‌
به‌ شب‌ سر زند از دلِ آفتاب‌

از آن‌ می‌ که‌ گر عکسش‌ افتد به‌ جان‌
تواند در آن‌ دید حق‌ را عیان‌

از آن‌ می‌ که‌ چون‌ ریزیش‌ در سبو
همه‌ «قُل‌ هو الله‌» آید از او

از آن‌ می‌ که‌ در خم‌ چو گیرد قرار
برآرد ز خود آتشی‌ چون‌ چنار

مئی‌ صاف‌ ز الودگیِّ بشر
مبدّل‌ به‌ خیر اندر او جمله‌ شر

مئی‌ معنی‌ افروز و صورت‌ گداز
مئی‌ گشته‌ معجون‌ راز و نیاز

مئی‌ از منیّ و توئی‌ گشته‌ پاک‌
شود خون‌ فتد قطره‌ای‌ گر به‌ خاک‌

به‌ یک‌ قطره‌ آبم‌ ز سر در گذشت
به‌ یک‌ آه‌ بیمار ما درگذشت‌

چشی‌ گر از آن‌ باده‌ کوکو زنی
شدی‌ چون‌ از آن‌ مست‌ هوهو زنی‌

دماغم‌ ز میخانه‌ بوئی‌ شنید
حذر کن‌ که‌ دیوانه‌ هوئی‌ شنید

بگیرید زنجیرم‌ ای‌ دوستان
که‌ پیلم‌ کند یاد هندوستان‌

دماغم‌ پریشان‌ شد از بوی‌ می
فرو نایدم‌ سر به‌ کاوس‌ و کی‌

پریشان‌ دماغیم‌ ساقی‌ کجاست‌
شراب‌ ز شب‌ مانده‌ باقی‌ کجاست‌

بزن‌ هر قدر خواهیم‌ پا به‌ سر
سر مست‌ از پا ندارد خبر

. . . . . . . . . .

مئی‌ را که‌ باشد در او این‌ صفت
نباشد بغیر از می‌ معرفت‌

تو در حلقة‌ می‌ پرستان‌ درآ
که‌ چیزی‌ نبینی‌ بغیر از خدا

کنی‌ خاک‌ میخانه‌ گر توتیا
ببینی‌ خدا را به‌ چشم‌ خدا

به‌ میخانه‌ آ و صفا را ببین‌
ببین‌ خویش‌ را و خدا را ببین‌

. . . . . . . . . .

بیا تا به‌ ساقی‌ کنیم‌ اتّفاق‌
درونها مصفّی‌ کنیم‌ از نفاق

چو مستان‌ به‌ هم‌ مهربانی‌ کنیم‌
دمی‌ بی‌ ریا زندگانی‌ کنیم‌

بگیریم‌ یک‌ دم‌ چو باران‌ به‌ هم
که‌ اینک‌ فتادیم‌ یاران‌ به‌ هم‌

مغنّی‌ سحر شد خروشی‌ برآر
ز خامانِ افسرده‌ جوشی‌ برآر

که‌ افسردة‌ صحبت‌ زاهدم
خراب‌ می‌ و ساغر و شاهدم‌

بیا تا سری‌ در سر خم‌ کنیم
من‌ و تو ، تو و من‌ همه‌ گم‌ کنیم‌

سرم‌ در سر می‌ پرستانِ مست‌
که‌ جز می‌ فراموششان‌ هر چه‌ هست‌

. . . . . . . . . .

فزون‌ از دو عالم‌ تو در عالمی
بدین‌ سان‌ چرا کوتهیّ و کمی‌

چه‌ افسرده‌ای‌ رنگ‌ رندان‌ بگیر
چرا مرده‌ای‌ آب‌ حیوان‌ بگیر

از این‌ دین‌ به‌ دنیا فروشان‌ مباش
بجز بندة‌ باده‌ نوشان‌ مباش‌

چه‌ درماندة‌ دلق‌ و سجّاده‌ای‌
مکش‌ بار محنت‌ بکش‌ باده‌ای‌

مکن‌ قصّة‌ زاهدان‌ هیچ‌ گوش
قدح‌ تا توانی‌ بنوشان‌ و نوش‌

حدیث‌ فقیهان‌ برِ ما مکن
زقطره‌ سخن‌ پیش‌ دریا مکن‌

که‌ نور یقین‌ از دلم‌ جوش‌ زد
جنون‌ آمد و بر صف‌ هوش‌ زد

قلم‌ بشکن‌ و دور افکن‌ سَبَق‌
بشویان‌ کتاب‌ و بسوزان‌ ورق‌

که‌ گفته‌ که‌ چندین‌ ورق‌ را ببین‌
ورق‌ را بگردان‌ و حقّ را ببین‌

تعالی‌ اللَهْ از جلوة‌ آفتاب‌
که‌ بر جملگی‌ تافت‌ چون‌ آفتاب‌

بدین‌ جلوه‌ از جا نرفتی‌ چه‌ای
تو سنگی‌ کلوخی‌ جمادی‌ چه‌ای‌

صبوح‌ است‌ ساقی‌ برو می‌ بیار
فتوح‌ است‌ مطرب‌ دف‌ و نی‌ بیار

نماز ارنه‌ از روی‌ مستی‌ کنی
به‌ مسجد درون‌ بت‌ پرستی‌ کنی‌

. . . . . . . . . .

رخ‌ ای‌ زاهد از می‌ پرستان‌ متاب
‌تودر آتش‌ افتاده‌ای‌ ما در آب‌

. . . . . . . . . .

ندوزی‌ چو حیوان‌ نظر بر گیاه‌
بیابی‌ اگر لذّت‌ اشک‌ و آه

همه‌ مستی‌ و شور و حالیم‌ ما
ز تو چون‌ همه‌ قیل‌ و قالیم‌ ما

دگر طعنة‌ باده‌ بر ما مزن‌
که‌ صد مار زن‌ بهتر از طعنه‌زن‌

به‌ مسجد رو و قتل‌ و غارت‌ ببین
به‌ میخانه‌ آ و طهارت‌ ببین‌

به‌ میخانه‌ آ و حضوری‌ بکن‌
سیه‌ کاسه‌ای‌ کسب‌ نوری‌ بکن‌

چو من‌ گر از آن‌ باده‌ بی‌ من‌ شوی
به‌ گلخن‌ در آن‌ رشگ‌ گلشن‌ شوی‌

چه‌ آب‌ است‌ کآتش‌ به‌ جان‌ افکند
که‌ گر پیر نوشد جوان‌ افکند

بخشي از ساقي نامه رضي الدين آرتيماني


message 9: by Bita (new)

Bita | 507 comments خداوند پیش از آن که انسان را بیافریند...

عشق را آفرید،

چرا که می­دانست...

انسان بدون عشق

، درد روح را ادراک نخواهدکرد ...
و بدون درد روح، بخشی از خداوند را در خویشتن خویش نخواهد­داشت...


back to top

6843

عاشقانه هاي پاك- Pure Love

unread topics | mark unread