Goodreads Librarians Group discussion

Gulliver's Travels: Travels into Several Remote Nations of the World.
This topic is about Gulliver's Travels
9 views
Book Issues > Please, add new catalan edition

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Lluís (new) - added it

Lluís Gallart | 20 comments Please, add the new catalan edition:
Title: Viatges de Gulliver
ISBN-10: 8492405899
ISBN-13: 978-8492405893
Page number: 383
Worldcat link: https://www.worldcat.org/title/viatge...
Amazon link:
https://www.amazon.es/Viatges-Gullive...
Description:
Tinguts massa sovint per una novel•la d’aventures adreçada al jovent, ja que moltes vegades han estat impunement resumits i ensucrats, els Viatges de Gulliver no van ser pas concebuts amb aquesta intenció. Els trencacolls del protagonista per terres remotes i fabuloses, les seves estades insòlites a Lilliput, Brobdingnag, Laputa o el país dels houyhnhnms on els assenyats cavalls tenen sotmesos els repugnants yahoos, cosins germans dels humans, esdevenen, gràcies a la ploma malèvola de Swift, una sàtira demolidora de la «civilitzada» societat europea i ens demostren, malauradament, que la modernitat no ha fet més que perpetuar les corrupcions, les injustícies i les males pràctiques d'altres èpoques.


message 2: by lethe (last edited Sep 30, 2020 12:50PM) (new) - added it

lethe | 13758 comments That edition is already in the database: https://www.goodreads.com/book/show/2...

Please always search by ISBN first before requesting a book to be added.


back to top