Goodreads Librarians Group discussion

Oblázek na obloze
This topic is about Oblázek na obloze
18 views
Language & Translation Issues > Wrong language of the synopsis

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Monika (new)

Monika  | 81 comments Please, change the language of the synopsis of this book:

https://www.goodreads.com/book/show/2...

to this (czech language):

"Joseph Schwartz se řízením osudu ocitne na Zemi tisíce let v budoucnosti. Země se stala naprosto bezvýznamnou planetou a navíc je po prehistorických nukleárních válkách radioaktivní. Nyní plánuje poslední zoufalý pokus o návrat ke slávě, a to za každou cenu. Pozemský plán na dobytí Galaxie má ale odpůrce…
Píše se rok 827 galaktické éry. Trantor vládne svému Galaktickému impériu, které bude trvat přes 12 000 let.
Oblázek na obloze je prvním – chronologicky ovšem posledním – příběhem, na jehož pozadí se tvoří dějiny Říše, jejíž soumrak je popisován v Nadaci."

Thank you


message 2: by Alex (new)

Alex | 2739 comments Done.


back to top