Goodreads Librarians Group discussion

13 views
Language & Translation Issues > Wrong language of the synopsis

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Monika (new)

Monika  | 96 comments Please, change the language of the synopsis of this book

https://www.goodreads.com/book/show/2...

to this (czech language):

"Politika, láska, zrada předstíraná i skutečná, nejen palácové intriky - i toto je Asimov, příběh předcházející Nadaci. Lidstvo osídlilo v Galaxii tisíce planet, ale ne na všech se žije dobře. Obyvatelé království Nebula jsou nespokojení, jejich vzpoury však vládce Khan z planety Tyrant vždy tvrdě potlačí. Nemůže však zničit pověst o spravedlivém světě. Byron Farill, syn rančena z Videmosu, je otcem poslán na Zemi studovat a současně pátrat po starobylém dokumentu, který by pomohl odboji. Noc před promocí je však téměř zabit a jen náhodou se mu podaří uprchnout. Na útěku se seznámí s půvabnou, ale tvrdohlavou Artemisií, dcerou vládce planety Rhodie. Po mnohých zvratech se dvojici podaří onen důležitý dokument nalézt."

Thank you


message 2: by Alex (new)

Alex | 2739 comments Done.


back to top