Goodreads Librarians Group discussion

13 views
Language & Translation Issues > Wrong language of the synopsis

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Monika (new)

Monika  | 96 comments Please, change the language of the synopsis of this book

https://www.goodreads.com/book/show/2...

to this (czech langugage):
"Země je radioaktivní a život na ní je možný jen v rezervacích.
Nejžádanějším zbožím ve vesmíru je florinský kyrt.
Dvě nejmocnější planety - Sark s Trantorem - bojují o nadvládu Vesmíru.
Rik, florinský dělník bez paměti, hledá svou minulost.
Kam spěje osud Vesmíru?"

Thank you


message 2: by Alex (new)

Alex | 2739 comments Done.


back to top