Lectura en Català discussion

96 views
Només necessitem 6 lectors més de català!

Comments Showing 1-5 of 5 (5 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Ana (new)

Ana | 8 comments Si t’agrada llegir i vols guanyar 10 euros* durante el teu confinament, encara estem buscant 6 participants!

A la Universitat de Groningen estem buscant voluntaris que tinguin 18 anys o més i que tinguin el català com a llengua materna!

Per participar-hi només has de tenir una adreça electrònica i connexió a internet (cal una hora com a màxim).

Si completes el qüestionari rebràs 10 euros*.

Per començar has de fer clic aquí:

https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form...

Moltíssimes gràcies per fer-ne difusió!

* El pagament no és automàtic, primer et demanrem les dades pertinents!


message 2: by Xavier (new)

Xavier (xevialde) | 17 comments No s’obre


message 3: by Ana (new)

Ana | 8 comments Tens raó, Xavier. A veure un moment.

Pots copiar l'enllaç:
https://rug.eu.qualtrics.com/jfe/form...

directament al teu explorador i aixì hauria de funcionar.
(crec que és un problema d'actualitzacions de software)

Ja em diràs...
Gràcies!
Ana


message 4: by Vicent (new)

Vicent (vturiserra) | 183 comments Aprofit l'avinentesa per a confirmar que les transferències funcionen correctament. Vaig fer l'enquesta el dia 9 d'abril, i el dia 15 ja vaig rebre els 10 euros. Gràcies.


message 5: by Ana (new)

Ana | 8 comments Gràcies a tu, Viçent! M'alegro que tot anés bé.


back to top