Rumi دوستداران شمس ,مولوی discussion

11 views
درخواست کمک برای اداره بهتر گروه /_/_/_/_/_/_/_/_/

Comments Showing 1-2 of 2 (2 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by f. (new)

f.  | 1028 comments Mod


سلام دوستان صمیمی و علاقه مند گروه رومی
درخواست کمک دارم
با توجه به تعداد روز افزون اعضاء گروه رومی و اینکه اکثریت با جوانهای علاقمند میباشد درخواست مینمایم ضمن مشارکت بیشتر در هر چه بهتر و قابل استفاده تر شدن مطالب گروه داوطلبانه یک یا دو نفر بعنوان دستیار مدیر گروه خود را معرفی نمایید تا یک یا دو نفر را انتخاب و اینجانب را در انجام این مهم یاری دهند
ضمن اینکه سلائق گروه جوان و اعضاء خارجی گروه را نیز برآورد نمایند
اینجانب نیز در کنار دوستان راهنمایی های لازم را انجام داده تا روزی تعداد اعضاء گروه حداقل بیش از دوستداران هری پاتر بشود و بتوان اعلام کرد که همانگونه که هری پاتر محبوبیت دارد مولوی ، حافظ ، شمس و.... نیز در بین جوانان ایران زمین و دنیا محبوبیت دارد

شاید دعوت دوستان خود برای عضویت بیشتر و مشارکت در رونق دادن مطالب تاپیک ها بتواند کمک موثری در تقلیل دغدغه اینجانب و برخی از دوستان در اینکه نتوانستیم بنحو احسن خواسته های گروه جوان را برآورد نماییم داشته باشیم

ضمنا ساکت بودن برخی از دوستان عضو مرا به این فکر وا می دارد که نکند مطالب ارائه شده کامل نبوده و یا اشکالی در ارائه دارد
صمیمانه دعوت مینمایم هر از گاهی سکوت خود را با نوشتن مطالب قابل استفاده دوستان بزبان شعر و یا نثر بشکنید تا ذوق شنونده صاحبان سخن را به ذوق و اشتیاق بیشتر تشویق نماید

یکی از شاخص های موفقیت در کار گروهی مشارکت همگی اعضا میباشد

گروه دوستداران مولوی ، حافظ شمس ...را در این امر مهم کمک کنید

با احترام فراوانmessage 2: by f. (new)

f.  | 1028 comments Mod


سلام دوستان خوبم

اداره گروه به فعالیتهایی بشرح زیر تقسیم میگردد

- بروز رسانی مطالب بطوری که هر روز حداقل یک و یا دو مطلب جدید و در هر یکی دو هفته یک تاپیک جدید ذکر شود
- کنترل مطالبی که ممکن است با رویه های گروه مطابقت نداشته و به عبارتی مطالعه تمامی کامنت های جدید و در صورت نیاز اصلاح آنها
- دعوت از دوستان جدید بطوریکه حداقل 10-15 عضو در ماه به تعداد اعضا اضافه شود
- مطرح نمودن مطالب ابتکاری برای جلب رضایت بیشتر اعضاء
- جواب به سوالات ادبی ، اجتماعی و درخواست راهنمایی دوستان عضو داخلی و خارجی
- شناساندن افکار و زوایای ناشناخته شاعران بزرگ ایرانی
- معرفی سایت های خوب و جالب در رابطه با موضوعات مورد نظر گروه شعر ، ادبیات ، موسیقی اصیل ، کفته های بزرگان ، تفسیر اشعار ، زندگی نامه شعرا و ادیبان بزرگ
- مطالب جالب در مورد روشهای انسان دوستی، زندگانی موفق و شاد و سالم
- مکاتبه با برخی از دوستان علاقه مند و پاسخ و پرسسش و راهنمایی
- شناخت کتابهای جدید در مورد موضوعات گروه
- ارائه قسمتهایی از کتابهای بدیع در مورد موضوعات گروه تایپ مطالبی جالب از متن کتابه

- اشاعه روحیه انساندوستی و همکاری گروهی و روابط صمیمانه بین دوستان گروه

ضمن تشکر از دوستان خوبم که علاقه مند به کمک هستند از قبول دعوت اینجانب بی صبرانه استقبال مینمایم
البته اینجانب هم بعنوان خادمی کوچک در کنار عزیزان علاقمند خواهم بود
آرزو دارم که با اضافه شدن اعضاء گروه دوستداران مولوی روزی این امکان وجود داشته باشد که بنیاد فرهنگی و امور خیر بنام این بزرگان با مشارکت تمامی دوستان بصورت سهامی تاسیس گردیده و مکان و یا مکانهایی نیز در شهرهای بزرگ بعنوان مراکز فرهنگی ایجاد گردد تا اعضاء گروه از خدمات و درآمد آن بهرمند و منتفع گردند
با احترام
مقدم


back to top