Goodreads Librarians Group discussion

Hamlet : prins av Danmark
This topic is about Hamlet
12 views
Book Issues > Corrections, add info

Comments Showing 1-3 of 3 (3 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

Halvor (Raknes) | 4772 comments correct title: Hamlet : prins av Danmark

Translator & Afterword: Øyvind Berg

description:

Det har lenge vært etterlyst en ny standardutgave på bokmål av William Shakespeare: <i>Hamlet</i>. Det har gått over førti år siden den forrige. Lyrikeren Øyvind Berg har på oppdrag fra Trøndelag Teater gjort en ny gjendiktning av dette litteraturhistoriens kanskje mest berømte drama. Å gjendikte <i>Hamlet</i> har vært en stor oppgave. Ikke bare er det problemer i grunnteksten, det vil si hvilken av de tidlige utgavene en skal legge til grunn, men det fins også en rekke uklarheter og problemer i de gitte tekstene. Det er en pågående diskusjon om hva som er fra Shakespeare og hva som er fra redaktører og typografer. Øyvind Berg har i sin utgave gitt stykket en moderne, og ikke minst, for skuespillerne, en god tekst å arbeide med, samtidig som han har beholdt Shakespeares frodighet og kompleksitet.


message 2: by Wynn (new)

Wynn (wynnga) | 1074 comments Done.


Halvor (Raknes) | 4772 comments Thank you!


back to top