داستان كوتاه discussion

137 views
دانلود كتاب > تاریکخانه - صادق هدایت

Comments Showing 1-8 of 8 (8 new)    post a comment »
dateDown arrow    newest »

message 1: by Faeze (last edited Aug 26, 2009 03:18AM) (new)

Faeze | 487 comments بخشی از داستان کوتاه تاریکخانه:

روشنایی همه جنبنده ها رو بیدار و مواظب می کنه_ در تاریکی و شبه که هر زندگی، هر چیز معمولی یه حالت مرموز به خودش می گیره، تمام ترس های گمشده بیدار می شن._ در تاریکی آدم می خوابه اما می شنوه، خود شخص بیداره و زندگی حقیقی آن وقت شروع می شه. آدم از احتیاجات پست زندگی بی نیازه و عوالم معنوی رو طی می کنه، چیزایی رو که هرگز به اونا پی نبرده به یاد میاره..ء

http://www.4shared.com/network/search...


message 2: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments باران عزیز
خیلی ممنون از زحمتی که کشیدی. نوشته های هدایت همیشه برای من خواندنی هستند


message 3: by Maryam (new)

Maryam | 158 comments مرسی باران جان


message 4: by Faeze (new)

Faeze | 487 comments خواهش می کنم
خوشحالم مورد توجهتون قرارگرفت


message 5: by Behzad, دیوونه (new)

Behzad Vahdati manesh (behzadium) | 1320 comments Mod
ممنون


message 6: by Ashkan (new)

Ashkan Ansari | 2135 comments برای خواندن نوشته های هدایت، مثل افرادی مشابه او که برای ابراز فلسفه خود از ابزار داستان داستان استفاده می کردند مانند سارتر، نکته مهمی وجود دارد و آن شناخت کامل شخصیت و زندگی خود هدایت است.
این داستانش مثل زنده به گور پیرامون شخصیت و افکار خود هدایت می چرخد و آرزوهایش را در قالب شخصیتی (آن فرد مرموز) به نمایش در می آورد.
توصیفات هدایت نیز این شناخت را می طلبد. مثلا هدایت گیاه خوار بوده (اشاره به کتاب فواید گیاه خواری) و خوردن گوشت نفرت داشته است. وقتی در بوف کور می نویسد که صورتش مثل گوشت تازه بود، نفرت و انزجار را دارد به تصویر می کشد.
در خواندن چنین آثاری باید دید که نویسنده چقدر عمیق نوشته است و خواننده هم باید به همان اندازه عمیق بخواند تا چیزی دستگیرش شود.
من این داستان را پیشتر خوانده بودم ولی دوباره خواندنش بسیار لذت بخش بود.
باران عزیز از زحمتی که کشیدی بسیار ممنونم


message 7: by Athareh (new)

Athareh (athareh_22khyahoocom) | 34 comments خيلي خوب بودmessage 8: by Faeze (last edited Sep 08, 2009 02:23AM) (new)

Faeze | 487 comments من هم با شما موافقم اشکان جان

با اینکه اکثر داستان های هدایت با خوندن از ذهن پاک نمیشن و فکر خواننده رو تا مدتی به خودشون مشغول میکنن، این داستان کوتاه_ تاریکخانه_ برای من جذابیتی فراتر از بقیه داشت، تفکر بیشتری می طلبید و در عمق مطالب دست اول و بکری از دید نویسنده ش ارائه می داد.

از نوشتتون ممنونم، وادارم کرد برای بار سوم داستان رو بخونم و دقیق تر باشم


back to top